Onderwatergeluid metingen in het Prinses Amaliawindpark

12-09-2018

Eén van de recente innovaties om de installatiekosten voor windenergie te reduceren, is het intrillen van de fundatiepaal van een windturbine. Ten opzichte van conventioneel heien veroorzaakt het intrillen een veel constanter geluidniveau en een lager piekgeluidniveau onder water. Wij hebben het onderwater geluidniveau tijdens het trillen in real time gemonitord.

Advisering door Peutz
In opdracht van Delft Offshore Turbine en CAPE Holland zijn op 26 mei 2018 onderwatergeluid metingen uitgevoerd tijdens het intrillen van een fundatiepaal. Voorafgaand aan de komst van Heerema's Aegir, het installatieschip, hebben wij twee van onze zelf ontwikkelde autonome onderwater geluidmeetsystemen geplaatst. De dag erna is een fundatiepaal van 57 m lengte op twee locaties als proef geplaatst en weer verwijderd. Daarna is de fundatiepaal op de definitieve locatie geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden is het geluidniveau continu in real-time gemonitord.

Foto door Marius Ottolini (HMC) - Bovenwaterboei van het onderwatergeluid meetsysteem

Contact: g.guichelaar [at] peutz.nl (Gerwin Guichelaar)