Peutz real-time onderwatergeluid monitoringsysteem bij Borkum Riffgrund 2

foto
Peutz - Het real-time moitoring systeem in actie tijdens de installatie van het onderstation voor het windturbine park Borkum Riffgrund 2 in de Duitse Noordzee

Peutz heeft zijn autonome onderwatergeluidmeetsysteem verder ontwikkeld tot een real-time onderwatergeluid monitoringsysteem voor hei-geluid dat is ontworpen om volledig BSH-compatibel te zijn. Real-time onder water heigeluid monitoring is met succes uitgevoerd voor Heerema Marine Contractors tijdens de installatie van het offshore substation op het Borkum Riffgrund 2 windpark voor Dong Energy (Ørsted). De meetcampagne is op tijd en tot tevredenheid van Heerema Marine Contractors uitgevoerd.

Het meetsysteem wordt ingezet op 750 m van de heiplaats zoals vereist door het Duitse "Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie" (BSH). De gemeten heigeluidgegevens worden door een oppervlakteboei overgedragen en tijdens het heien op het installatieschip geanalyseerd. De gegevens worden in realtime verwerkt om de relevante parameters SEL5% en Lpeak te verkrijgen. De ontwikkeling van deze parameters wordt tijdens het heien bewaakt en gebruikt om de hamer energie aan te passen om te voorkomen dat de geluidslimieten worden overschreden. Direct na de laatste slag van een paal is een volledig veldrapport met de relevante parameters beschikbaar voor rapportage aan de aannemer en overheid.

De ontwikkeling van het real-time monitoringsysteem is ondersteund door de provincie Zuid-Holland.

Opdrachtgever
Heerema Marine Contractors
Stad
Borkum
Land
Duitsland