Gezondheid

Er is verschil tussen hinderlijke en voor de gezondheid schadelijke trillingen. Dat verschil is ook terug te vinden in de door de overheid vastgestelde grenswaarden.

Gezondheidsschade kan op vershillende plaatsen in het lichaam ontstaan. Daarom blijft het trillingsonderzoek niet beperkt tot fysische aspecten, maar houdt Peutz zich ook bezig met het bepalen van toelaatbare niveaus voor de mens.