Luchtgeluidisolatie

Luchtgeluidisolatie conform ISO 10140-2.

Men spreekt van een voldoende geluidisolatie tussen twee ruimten wanneer in relatie tot het gebruik een voldoende privacy wordt geboden. Hiervoor dienen bouwelementen geselecteerd te worden met een voldoende geluidisolatie.

Op basis van laboratoriummetingen aan bouwelementen (wanden, plafonds en dergelijke) kan een prognose worden gemaakt van de totale geluidisolatie in een praktijksituatie. Tevens kunnen laboratoriummeetresultaten gebruikt worden om een optimum in de prijs/prestatie-verhouding te bereiken.

Bij een laboratoriumonderzoek wordt de geluidisolatie van een bouwelement gemeten door de te onderzoeken constructie aan te brengen in een meetopening tussen twee aan elkaar grenzende meetruimten. In één van de ruimtes, de “zendruimte”, wordt via luidsprekers geluid weergegeven. Het geluidniveau in de “zendruimte” en in de aangrenzende “ontvangruimte” wordt gemeten en geregistreerd.

Afhankelijk van het te onderzoeken bouwelement kan een keuze uit de volgende meetopeningen worden gemaakt:

  • voor scheidingswanden, gevels en dergelijke: een grote meetopening van 4,3 x 2,8 m2;
  • voor vloeren, plafonds en dakconstructies: een opening van 4,0 x 4,0 m2 tussen twee boven elkaar gelegen ruimten;
  • voor verlaagde plafonds: twee naast elkaar liggende meetruimtes met één doorlopend plafond van circa 4,5 x 9,1 m2;
  • voor kleine bouwelementen zoals beglazing, gevelpanelen, ventilatieroosters en dergelijke: een meetopening van 1,5 x 1,25 m2;
  • voor deuren: een opening van 2,2 x 1,0 m2.