Life Science Incubator

foto
Peutz

Aan het binnenklimaat in laboratoria en cleanrooms worden strenge eisen gesteld. Omdat in deze ruimten vaak met vluchtige, giftige en/of gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, staat de veiligheid van de laboranten en gebruikers voorop. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het thermisch comfort, de binnenluchtkwaliteit, en het akoestisch comfort zorgen voor een optimale werk- en leefomgeving.

Anno 2016 heeft Peutz een grondige ervaring en expertise in de verificatie en validatie van het binnenklimaat in laboratoria en cleanrooms. Een recent en actueel voorbeeld hiervan is het project Life Science Incubator (LSI) te Utrecht.

Life Science Incubator

Het LSI-gebouw is een verzamelgebouw voor startende bedrijven op het gebied van Life Sciences en huisvest zowel laboratoria als kantoren. Het betreft een gebouw uit 5 bouwlagen met een centraal atrium en een kelder, in totaal een bruto vloeroppervlak van 6200 m2. In het gebouw zijn twee typen laboratoria aanwezig: CA-labs (chemisch-analytische laboratoria), waarin de chemische samenstelling van materialen wordt bestudeerd, en ML2-labs, onderzoekslaboratoria waar gewerkt wordt met organismen met een verhoogd risico voor gezondheid en milieu. De eisen die aan deze laboratoria worden gesteld vragen om een hoogwaardige bouwkundige afwerking en een optimale regeling van het binnenklimaat.

Wat doen wij?

Wij testen en evalueren de binnenklimaatcondities na oplevering van het gebouw en beoordelen op basis van in-situ metingen of de condities in de laboratoria voldoen aan de strenge eisen zoals deze in het programma van eisen en de bestekomschrijving zijn gesteld.

In de LSI heeft Peutz de volgende metingen en analyses uitgevoerd:

  • Thermisch comfort: evaluatie van de temperatuur, relatieve vochtigheid, risico op tochtklachten, en/of klachten door stralingsassymmetrie op de werkplekken;
  • Luchtstroming, risico op tochtklachten en koudeval: visualisatie van de luchtstroming en meting van de lokale luchtsnelheid op verschillende plaatsen in de laboratoria.
  • Luchtdoorlatendheid en lekdichtheid: De lekdichtheid van de wanden van de laboratoria is geverifieerd om te voorkomen dat (vluchtige) stoffen en/of micro-organismen in naastliggende ruimtes terecht komen, oftewel dat het beoogde drukregime conform de ontwerpuitgangspunten in stand gehouden kan worden.

Afhankelijk van de functie van de laboratoria beschikken wij over de mogelijkheid om de volgende metingen uit te voeren: Effectiviteit van de ventilatie: Aan de hand van tracergasmetingen wordt de ventilatie van de laboratoria geëvalueerd zodat sprake is van een optimale doorspoeling van de ruimte bij een zo laag mogelijke ventilatievoud en energiegebruik.

  • Binnenluchtkwaliteit: Evaluatie van het risico op lokale ophoping van chemische stoffen en/of organismen. De lokale luchtkwaliteit wordt bepaald om stagnatie (gebieden met weinig luchtwisselingen);
  • Verdeling van temperatuur en relatieve vochtigheid: Bepaling van het temperatuur- en relatieve vochtigheidsprofiel in de ruimte opdat een uniforme, stabiele verdeling wordt bereikt.
  • Effectiviteit van de decontaminatie-methode: Op basis van tracergasmetingen en een experimentele verificatie van het gas-decontaminatie-proces beoordelen wij de decontaminatie van de laboratoria.

Behalve het uitvoeren van bovenstaande metingen fungeren wij als adviserende partner bij het realiseren en verbeteren van het binnenklimaat in deze hoogwaardige laboratoria.

Opdrachtgever
DKC Totaaltechniek Nijmegen
Stad
Utrecht
Land
Nederland