windsnelheid

Windpark

In de nabijheid van de woonkern van Houten is, na jarenlange discussie, een windturbinepark met drie windturbines geplaatst (Vestas V90 met een ashoogte van 105 m en een nominaal vermogen van 2 MW per stuk). De afstand tot woningen is circa 300 m. Door de gemeente is een maatvoorschrift opgelegd waarin geluidgrenswaarden zijn opgenomen die gebaseerd zijn op het heersende omgevingsgeluidniveau (L95 in dB(A)) welke onder andere afhankelijk is van de windsnelheid.

Abonneer op windsnelheid