R&D: nieuw meetsysteem windtunnel

14-02-2013

Het windtunnellaboratorium van Peutz beschikt sinds kort over een nieuw traverseersysteem. Hiermee wordt een aanzienlijke winst in snelheid en positionerings-nauwkeurigheid geboekt ten opzichte van het bestaande meetsysteem.

Het traverseersysteem is een volautomatisch positioneringssysteem waarmee meetinstrumenten door de gehele meetsectie bewogen kunnen worden. Het systeem is ontworpen en ontwikkeld door onze eigen ingenieurs.

Meer meetposities, meer inzicht
Het traverseersysteem biedt grote voordelen bij het uitvoeren van turbulentiemetingen met een hoge ruimtelijke resolutie in een groot meetvolume. Dit is bijvoorbeeld het geval bij metingen aan helikopterplatforms op schepen, booreilanden of ziekenhuizen. Ook bij het uitvoeren van concentratiemetingen aan uitlaatgassen van schepen, laboratoria, etc. biedt dit systeem voordelen. Het geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van de gassen doordat zeer efficiënt langs- en dwarsdoorsneden van een pluim gemeten kunnen worden. Dit maakt het onder meer mogelijk om metingen te doen aan de temperatuurstijging door hete gaspluimen boven on- en offshore helikopterplatforms.

Automatisch en gestandaardiseerd
Het meten van windsnelheids- en turbulentieprofielen kan nu automatisch en gestandaardiseerd uitgevoerd worden. Deze metingen voeren wij regelmatig uit ten behoeve van kwaliteitscontrole of optimalisatie van het windsnelheidsprofiel bij een specifieke omgevingsruwheid.

Contactpersoon: n.moonen [at] peutz.nl (Niels Moonen)