luchtstroming

Fluitende roosters

Een speciale vorm van geluid vanwege luchtstromen zijn fluittonen ten gevolge van wind door stalen roosters, zoals worden toegepast bij objecten (gebouwen, viaducten). Deze fluittonen kunnen optreden bij bepaalde windsnelheden en –richtingen, met soms hoge geluidniveaus in de (woon-)omgeving tot gevolg. Deze kunnen, mede vanwege het tonale karakter, tot ernstige klachten leiden.

Abonneer op luchtstroming