BREEAM oplevercertificaat nieuwbouw en renovatie Enexis

25-06-2018

Het project Enexis aan De Run 4211 te Veldhoven heeft het BREEAM-NL oplevercertificaat VERY GOOD (3 sterren) behaald. GEVA Vastgoed ontwikkelde het gebouw in opdracht van Enexis en wist een eindscore van 56,8% te behalen. Het gebouw is gecertificeerd met de nieuwste BREEAM- beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0 zoals ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.


Het project betreft de nieuwbouw van een kantoor dat is gebouwd aan een bestaande gerenoveerde bedrijfshal.

Enexis Veldhoven
De kernactiviteiten van Enexis Veldhoven zijn het beheer en het onderhoud van het gas- en elektriciteitsnetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Daarnaast voeren zij ook de meetdiensten uit voor consumenten en zakelijke kleinverbruikers. De bedrijfsactiviteiten in het nieuwe distributiecentrum met kantoor van Enexis zijn o.a. opslag en onderhoud van producten voor de reguliere bedrijfsvoering van Enexis zoals transformatoren, kabelhaspels, buizen e.d. Vanuit het distributiecentrum worden medewerkers van Enexis Infra Services voorzien van materialen.

Duurzaamheidsmaatregelen
Het gebouw bestond uit een hal van ca. 12.000 m2 met daarin circa 400 m2 inpandige kantoren, een laadkuil en een buitenterrein van ca. 8.500 m2. Voor de renovatie van de hal is deze van binnen volledig gestript. Zo zijn er de vloeren, inpandige ruimten, elektrische en werktuigbouwkundige installaties vervangen. Het dak, gevel, sprinkler en terreinverharding zijn verbeterd en/of aangepast.

Voor de kantoorfuncties is een nieuw aangrenzend kantoor gerealiseerd. Dit kantoorgedeelte is tegen de hal gebouwd en gerealiseerd in 2 lagen met een bruto oppervlak van ca. 590 m2. Het ontwerpteam heeft een tal van duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd. Zo is er 1.200 m2 (ca. 200.000 Wp) aan zonnepanelen op het dak geplaatst en word er primair gebruik gemaakt van energiezuinige (LED-)verlichting. Daarnaast is er gekozen voor elektrische oplaadpunten voor auto's, duurzaam materiaalgebruik, waterbesparende sanitaire voorzieningen en gezoneerde lichtregeling met o.a. bewegingsmelders en dali – dimmerschakelaars. Door toepassing van deze maatregelen wordt een significante besparing op het energie- en waterverbruik bereikt. Op het terrein is gekozen voor beplanting die volledig afhankelijk is van plaatselijke neerslag gedurende alle seizoenen van het jaar, waarmee (drink)waterverbruik voor beplanting wordt voorkomen. Tevens zijn er ecologische voorzieningen toegepast zoals vleermuiskasten en gierzwaluwkasten om de harmonie met de natuur in stand te houden. Naast een aantal kleine vleermuiskasten is er ook gekozen voor een grote kast, deze is geschikt als kraamverblijf voor onder meer de dwergvleermuis. Ook voldeed de bouwplaats aan verschillende duurzaamheidseisen, waardoor al tijdens de bouw aandacht was voor het beperken en scheiden van afval, reduceren van energie en water, veiligheid en het voorkomen van overlast voor de buurt. Alles bij elkaar een duurzame nieuwbouw en renovatie voor Enexis.

BREEAM Expert
Peutz is als BREEAM expert vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwerp en de uitvoering van de nieuwbouw en renovatie van Enexis. De BREEAM-certificering is door Peutz gecoördineerd en in dit kader zijn veel ondersteunende werkzaamheden en onderzoeken verricht, waaronder ook bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek en bepaling van de energie- en milieuprestatie.

Contact: j.hesen [at] peutz.nl (Jeroen Hesen)