Vijf jaar Laboratorium voor Brandveiligheid te Molenhoek

19-12-2018

Op 11 december j.l. was het exact vijf jaar geleden dat de nieuwbouw van het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid onder grote belangstelling werd geopend. De opening ging vergezeld van een minisymposium en een spectaculaire live brandproef.

Sinds de opening in 2013 van het ‘brandlab’ op onze vestiging te Molenhoek heeft het laboratorium een mooie ontwikkeling doorgemaakt en is ook ons team sterk gegroeid. Daar zijn we trots op!

Sterke (inter-)nationale positie

Het brandlab is de afgelopen vijf jaar gegroeid tot een sterke speler op de Nederlandse markt maar profileert zich ook internationaal als specialistisch testlab voor onderzoek en beproeving. Samen met de andere aanwezige laboratoria binnen de vakgebieden akoestiek, bouwfysica, windtechnologie en pyrotechniek mag gesteld worden dat we niet alleen als ingenieursbureau maar ook als testinstituut een unieke positie hebben verworven in de markt.

Toekomstbestendig

Het brandlab is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en aangewezen als Notified Body door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder nummer NB 2264. De resultaten van testen zijn geldig en bruikbaar in alle Lidstaten van de Europese Unie en kunnen gebruikt worden bij de CE-markering van bouwproducten.

In de afgelopen vijf jaar is de verscheidenheid aan testen die we uitvoeren uitgebreid. Op dit moment voeren wij de volgende testen uit:

  • brandwerendheid van wanden, deuren en ramen, daken, vloeren en plafonds, lineaire naden en doorvoeringen (classificatie volgens EN 13501-2);
  • reactie bij brand voor de klassen B t/m E (classificatie volgens EN 13501-1);
  • testen aan brandmeld-, watermist-, sprinkler- en aerosol(blus)systemen.

Recentelijk is geïnvesteerd in een meetopstelling voor de bepaling van de rookwerendheid van bouwconstructies (test volgens EN 1634-3). Ook zal binnenkort de apparatuur worden geleverd voor het bepalen van de Europese brandklasse A2 (EN-ISO 1716). Zodra de benodigde implementatieprocedures voor deze meetopstellingen zijn doorlopen zullen we u daarover verder informeren. Wij zijn volop in ontwikkeling!

Advisering door Peutz

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u graag deel uitmaken van ons team? Neem dan contact op met h.leenders [at] peutz.nl (Harm Leenders) of j.mertens [at] peutz.nl (Jacques Mertens).