Amsterdam Symphony

foto
Scagliola/Brakkee

Amsterdam Symphony is een nieuwbouwcomplex aan de Amsterdamse Zuidas en bestaat uit een woontoren, kantoortoren en het hotel Crowne Plaza Amsterdam-South. De architectuur valt op door een combinatie van baksteen, het kleurgebruik en verspringende gevels. De woningen zijn voorzien van vloerverwarming, vloerkoelingen en een warmwatersysteem, welke zijn aangesloten op een Lange Termijn Energie Opslag. Dit maakt het gebouw bijzonder duurzaam en reduceert de milieubelasting. Slechts voor opvang van pieken in gebruik is het complex tevens aangesloten op stadsverwarming.

Bijdrage van Peutz

Van groot belang was de koppeling van deze gebouwtypen in één complex, wat gevolgen had voor de ontvluchting, onderlinge brandoverslag, daglichttoetreding en geluidisolatie.

Het woongebouw van de Amsterdam Symphony heeft een overdrukinstallatie in de vluchttrappenhuizen, die tot doel heeft de vluchtroutes, trappenhuis en lifthal voldoende rookvrij te houden in het geval van een brand. De brandveiligheidsadviseurs van Peutz hebben de opzet van deze installatie ontwikkeld. Tevens is geadviseerd omtrent de wijze waarop de installatie op de woonlagen diende te worden uitgevoerd en hoe daarbij moest worden omgegaan met brand- en rookscheidingen. De ontvluchting en ontruiming van zowel het hotel, de woontoren, de kantoortoren als de parkeergarage is integraal doorgerekend en geadviseerd.

Voor de woontoren is vanwege de sterk geluidbelaste noordgevel, door de ring A10, voor elke woning een in de gevel geïntegreerd geluidscherm ontwikkeld. De ventilatie van de spouw achter het scherm is zo geoptimaliseerd dat er voldoende buitenlucht tussen het scherm en de gebouwschil komt, met behoud van voldoende geluidreductie.

Om het thermisch comfort in de kantoren te optimaliseren is een onderzoek uitgevoerd in een klimaatkamer van het laboratorium van Peutz.
De zontoetreding is geoptimaliseerd door toepassen van een goed reflecterend zonweringsdoek in plaats van horizontale lamellen, een oplossing die met CFD (Computational Fluid Dynamics) is doorgerekend.
Het windklimaat bij de entrees is verbeterd door deze verdiept onder een arcade te plaatsen, een oplossing op basis van uitgebreid windtunnelonderzoek naar het windklimaat rondom de torens en in de omgeving.
Tijdens de uitvoering zijn de lucht- en waterdichtheid van de gevel alsmede daglichttoetreding gecontroleerd door metingen uit te voeren aan mock-ups. Ook zijn diverse inspecties en uiteindelijk opleveringsmetingen uitgevoerd.

Opdrachtgever
Philips Pensioenfonds
Stad
Amsterdam
Land
Nederland