Deltion College

Het ROC Deltion College in Zwolle bestaat uit een nieuwbouw van 13 verschillende gebouwen welke aan een centrale glasoverkapte as, de Boulevard, gelegen zijn. Deze glasoverkapte boulevard verbindt de onderwijsgebouwen onderling en staat in verbinding met andere faciliteiten: werkplaatsen, restaurants, sportruimtes, winkels en een volledig uitgerust theater. Alhoewel het project in totaalomvang groot is fungeert elk gebouw als eigen deelproject binnen het totaal, ofwel kleinschaligheid op grote schaal.

Maquette Deltion College

Parkeren

Het Deltion College bevat twee parkeergarages. Met behulp van windtunnelonderzoek aan een maquette van het bouwplan is onderzocht welke drukken heersen op de verschillende gevelopeningen van de parkeergarage. Deze gegevens zijn gekoppeld aan een CFD studiemodel. Resultaat van het onderzoek is dat er minieme aanvulling van stuwdrukventilatoren nodig is.

 Plattegrond parkeerlaag in CFD simulatie

Sport

Een van de gebouwen is geheel gewijd aan sportfaciliteiten. Hier zijn drie gymzalen, een grote sportzaal, een fitnessruimte en een aerobicszaal voorzien. Voor deze sportruimten is de ruimteakoestiek beschouwd, met name is veel aandacht besteed aan het beheersen van de nagalmtijd en het voorkomen van flutterecho’s. Ook lucht- en contactgeluidreductie naar theorieonderwijs in hetzelfde gebouw is onderzocht, en er is gekeken naar daglichttoetreding om lichthinder te voorkomen.

Brandveiligheid

In een vroeg stadium is een afweging gemaakt tussen brandcompartimentering en sprinkler t.b.v. de brandveiligheid. Hier is gezien de hoeveelheid brandscheidingen op basis van een financiële afweging gekozen voor een sprinklerinstallatie.
Voor de ontvluchting van het onderwijsgebouw is de boulevard voorzien van een Rook Warmte Afvoer (RWA) installatie waardoor grotere vluchtafstanden mogelijk zijn. Door de openingen voor de RWA te combineren met het systeem van natuurlijke ventilatie is een integrale oplossing ontworpen voor brandveiligheid en klimatisering in de Boulevard.

Akoestiek

In het Deltion College komen veel praktijklokalen voor waaronder werkplaatsen voor machinale houtbewerking, metaalbewerking, een testruimte voor motorvoertuigtechniek en een afdeling vliegtuigbouw. Samengevat veel lawaai en veel trillingen. Dit dient binnen het gebouw gecombineerd te worden met theorieonderwijs. Om tot een maximale flexibiliteit te komen binnen de heersende geluid en trillingeisen zijn werkplaatsen verdeeld in drie categorieën van geluid- en trillingproduktie. Afhankelijk van de zwaarte van de werkplaats (categorie I, II of III) zijn voorzieningen ontworpen tussen de werkplaats en de theorieruimten.
In een van de gebouwen is een volledig uitgerust theater ontworpen, hierbij is onder andere onderzocht hoe ondanks het beperkte volume van de zaal de verschillende vormen van (muziek)uitoefening als toneel, zang, ensemble, popmuziek maar ook gebruik als collegezaal gecombineerd kunnen worden.

Klimaat

Aan de hand van luchtstromingsberekeningen is het zomer en winterklimaat in de grote Boulevard onderzocht. Door een combinatie van gebouwoverstortlucht en natuurlijke ventilatie wordt de temperatuur in de zomer beheersbaar gemaakt zonder het gebruik van een aanvullende koelinstallatie.

 

Opdrachtgever
Deltion College
Stad
Zwolle
Land
Nederland