Dierenopvang

foto
Dierenopvang Amsterdam

Het Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA) is het grootste en één van de oudste asielen van Nederland. Per jaar komen zo’n 2000 honden en katten in DOA terecht. Er is plaats voor 180 honden en 480 katten.

Vooral de opvang van honden is relevant voor het geluid in de omgeving. Het soort honden, de groepsgrootte van de honden en de duur dat de honden blaffen zijn daarbij van belang.

Bijdrage van Peutz

Om geluid naar de omgeving te verminderen heeft de Dierenopvang Amsterdam enkele maatregelen getroffen. Zo is bijvoorbeeld een geluidabsorberend scherm geplaatst voor de hokken en worden bezoekers beter gescheiden gehouden van de honden zodat de honden minder blaffen.

Door Peutz is het effect van de maatregelen bepaald en vastgesteld of aan de geluidvoorschriften voldaan werd. Daarbij is een objectieve toetsing van "hondengeblaf" noodzakelijk.

Metingen bieden houvast, lastig hierbij is dat de uitvoering van de geluidmetingen zelf de uitkomst kan beïnvloeden want honden kunnen vaker blaffen als er onbekenden in de buurt komen. Om deze reden heeft Peutz meerdere dagen onbemande geluidmetingen uitgevoerd op de speelplaats van de honden. Tevens zijn gelijktijdig geluidmetingen verricht in de woonomgeving om de geluidoverdracht te kunnen bepalen. Op deze manier kon het geluid van een grillige geluidbron als hondengeblaf toch objectief getoetst worden aan de geldende geluidgrenswaarde bij woningen.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam en Dierenopvangcentrum Amsterdam
Stad
Amsterdam
Land
Nederland