Duurzame onderwijscampus Porteum Lelystad

In Lelystad is de nieuwe duurzame onderwijscampus Porteum gerealiseerd. De campus bestaat uit zeven kleinere gebouwen: drie voor het vmbo, drie voor het havo/vwo en een cultuurgebouw. Het brengt al het middelbaar onderwijs in Lelystad samen op één nieuwe groene, duurzame en inspirerende omgeving. De campus was al in gebruik sinds eind augustus, maar is op 8 oktober jl. feestelijk geopend. Ondanks de schaalgrootte – 27.500 m2 en 3.800 leerlingen – hebben Dirk Jan Postel en Rinske Wikkerink van Kraaijvanger Architects een verrassend kleinschalige en intieme leeromgeving gecreëerd. De gebouwen zijn gelegen in een prachtige schooltuin naar een ontwerp van Tom Wierts van OKRA. Vanuit de gemeente Lelystad is Geert Jan Sikkens de grote trekker geweest van dit ambitieuze project.

Porteum

Onze rol

Peutz was voor dit project integraal adviseur voor de vakgebieden bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, energie en duurzaamheid. De gebouwen zijn energieneutraal ontworpen (EPC < 0) en na realisatie voorzien van Energielabel A++++. Door Peutz zijn al in een vroeg stadium van het ontwerpproces dynamische energiestudies uitgevoerd om het werkelijke energiegebruik te minimaliseren. De gebouwen kenmerken zich door een zeer goede thermische schil, zonwerende triple beglazing en gemetalliseerde binnenzonwering. Door de transparantie van de gevel komt veel daglicht binnen en dat wordt als zeer prettig ervaren. Het reduceert bovendien het elektriciteitsgebruik van de verlichting in de onderwijsruimten. Toch wordt ook aan de strenge eisen voor het thermisch comfort voldaan door de combinatie van zonwerende beglazing, binnenzonwering en klimatiseringsconcept. Tevens zijn de principes van Frisse Scholen voor dit project gevolgd. In het ontwerpproces is door Peutz een ontwerp gemaakt voor de plaatsing van PV-panelen op de verschillende daken. In totaal zijn nu 2.900 PV-panelen geplaatst met een totaalvermogen van 1.032 kWp. Bijzondere aandacht is geschonken aan het ontwerp en realisatie van de geluidisolatie tussen de onderwijsruimten, de akoestiek van de zes atria en de ruimteakoestiek van de het cultuurgebouw.

Porteum atrium

Team

Het ontwerpteam bestond naast Kraaijvanger en OKRA uit Aronsohn, J. van Toorenburg en Peutz. De campus is gerealiseerd door Hegeman Nijverdal en ITN installatietechniek.

Stad
Lelystad
Land
Nederland