Maxima Medisch Centrum

foto
Joop van Houdt, Beeldbank Rijkswaterstaat

De locatie Veldhoven van het Máxima Medisch Centrum is uitgebreid met een Auditorium, het Bureau Opname, een bibliotheek/studieruimte, vergaderruimten en uitbreiding van de horecavoorzieningen. Al deze functies zijn als separate volumes ondergebracht in een glasoverkapte ruimte annex binnenplein, waarbij de uitbreiding van de horeca deels als terras op het binnenplein is gerealiseerd. Ook een van de vergaderruimten is als semi-open ruimte in het plan opgenomen.

Klimaatbeheersing

Alle bouwvolumes zijn volledig geklimatiseerd en ook thermisch geïsoleerd. Benodigde ventilatielucht wordt mechanisch toegevoerd en de afvoerlucht wordt via het plein weer afgevoerd. Ter plaatse van het terras en de foyer voor het auditorium is stralingscompensatie opgenomen om in de winter relatief lage luchttemperaturen te compenseren. Bovendien is de gevel van het binnenplein voorzien van dubbele beglazing om het energiegebruik op een acceptabel niveau te houden (met minimumtemperaturen op het pleinplan van circa 17 °C). De toegevoerde ventilatielucht kan indien gewenst worden gekoeld. In de gevel en het dak van het plein zijn zodanig openingen opgenomen dat de binnentemperatuur op een zonnige dag beperkt kan blijven tot maximaal 2 °C boven de buitenluchttemperatuur.

Akoestische voorzieningen

Het auditorium en de vergaderruimten hebben een zo open mogelijke relatie met het plein. Hierdoor zijn akoestisch de nodige voorzieningen en afwijkende constructies toegepast. De overstort van auditorium naar het plein bijvoorbeeld diende enerzijds voldoende volume te kunnen verwerken en anderzijds voldoende geluiddempend te zijn. Hierbij is ook de positionering van deze voorziening beschouwd.

Brandveiligheid

In verband met de ziekenhuis gerelateerde functie is extra aandacht besteed aan de brandveiligheid. Het plein is zodanig uitgevoerd dat bij brand sprake is van een open ruimte, d.w.z. rook en warmte worden in voldoende mate afgevoerd om vrij zicht en doorgang te behouden.

Opdrachtgever
Máxima Medisch Centrum
Stad
Veldhoven
Land
Nederland