Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) HvA

foto
Het Klikt Fotografie, HvA

Als onderdeel van de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam aan de Wibautstraat (Amstelcampus) is het Muller-Lulofshuis (voorheen Boerhaavegebouw) gerealiseerd. Dit gebouw wordt gekenmerkt door een intensieve menging van functies, georganiseerd rond een collectieve daktuin. Zo heeft de “kop” van het gebouw aan de Wibautstraat stedelijke functies op de begane grond en onderwijsfuncties op de hogere etages (o.a. twee auditoria). Onder de daktuin is een ruimte waarin een sporthal, fitnessruimte enz. zijn gerealiseerd (waarbij tevens delen van de bestaande parkeergarage van het Wibauthuis gebruikt zijn). De twee zijvleugels langs de woonstraten dwars op de Wibautstraat zijn voorzien van studentenwoningen aan weerszijden van een patio. Ook is er in een deel van een van de zijvleugels een basisschool (incl. gymzaal) gehuisvest. De nieuwbouw heeft een vloeroppervlakte van ca. 17.000 m2 waarvan ca. 5.500 m2 met een woonfunctie.

Akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid

Het plan is vanaf het ontwerp t/m de indiening beoordeeld op akoestische, bouwfysische en brandveiligheidsaspecten en is tevens begeleid in de uitvoeringsfase. In de advisering zijn de volgende aspecten aan bod gekomen:

  • de brand- en rookcompartimentering, waarbij met name de ontvluchting een aandachtspunt was i.v.m. het relatief grote aantal mensen;
  • de relatief hoge geluidbelasting t.g.v. verkeer op de Wibautstraat;
  • de luchtgeluid- en contactgeluidisolatie binnen het gebouw tussen de sporthal/fitnessruimte/sportkantine en de studentenwoningen. Deze sporthal ligt deels onder een van de vleugels met studentenwoningen;
  • de luchtgeluid- en contactgeluidisolatie tussen de studentenwoningen onderling (zijvleugels worden gerealiseerd met een relatief licht bouwsysteem op basis van het zgn. Infra+-vloersysteem) alsmede tussen de gemeenschappelijke verkeersruimten en de woningen;
  • de luchtgeluid- en contactgeluidisolatie tussen de woonfunctie en de onderwijsfunctie (o.a. grenzend aan de auditoria);
  • de ruimteakoestiek van de auditoria;
  • de daglichttoetreding m.b.t. de woningen gesitueerd aan de daktuin

Opdrachtgever
Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Stad
Amsterdam
Land
Nederland