Nanolab Universiteit Twente

foto
Peutz

Als vooraanstaande technische universiteit heeft de UT een laboratoriumgebouw ontwikkeld dat ruimte biedt aan diverse onderzoeksfaciliteiten en cleanrooms. De leerstoelen Technische Natuurwetenschappen (TNW) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) zullen de faciliteiten gebruiken voor hun onderzoek in het vakgebied nanotechnologie.

In het Nanolab zijn voornamelijk laboratoriumruimten en cleanrooms ondergebracht. In de laboratoria worden hoge eisen gesteld met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid. Daarnaast dient de lucht in de cleanrooms stofvrij te zijn. De cleanrooms zijn om die redenen gerealiseerd als geconditioneerde, luchtdichte ruimte binnen het gebouw.
Naast de klimatologische condities worden uitzonderlijk hoge eisen gesteld ten aanzien van de toelaatbare trillingniveaus op de vloeren van de laboratoria en de cleanrooms en de toegestane EMC-velden binnen de ruimten. Voor een deel van het gebouw mogen de trillingniveaus op de vloer niet hoger zijn dan circa 1 micrometer per seconde.

Bijdrage van Peutz

Door Peutz is geadviseerd op de bouwfysische kwaliteit van de gebouwschil, de akoestische aspecten en de brandveiligheid. Voor het overleg met de overheid en de vergunningsaanvraag is een masterplan brandveiligheid opgesteld. Het gebouw is volledig voorzien van een sprinklerinstallatie. Er is een ontvluchtingsplan en een aanvalsplan voor de brandweer opgesteld, rekening houdend met de stedenbouwkundige situatie, de bereikbaarheid en de relatie met de omliggende gebouwen.
Voor de afblaas van de lucht en eventuele gevaarlijke stoffen is onderzocht of de afblaassnelheid en de hoogte voldoende zijn om te hoge concentraties te voorkomen op de gevels van de gebouwen. Van het gebouw en de omgeving is een maquette gemaakt voor het onderzoek in ons Laboratorium voor Windtechnologie.

Een van de stilste onderzoeksfaciliteiten van Europa

Verder is een principe gebouwontwerp gemaakt waarbij trillingbronnen en trillingarme laboratoria van elkaar zijn gescheiden, met grotere afstand naarmate de eisen hoger zijn. De trillingarme vloeren zijn volledig gedilateerd van de rest van het gebouw en de dakconstructie wordt afgedragen via een aparte fundatie rondom het gebouw. Voor de trillingarme vloeren is een fundatie uitgewerkt op basis van een berekening volgens de Eindige Elementen Methode (EEM). Hiermee zijn de verschillende eigenfrequenties van de vloer berekend en is de trillingoverdracht van een externe trillingbron naar de trillingarme vloer bepaald. Op basis van de EEM-berekeningen zijn de trillingarme vloeren verder gedimensioneerd en uitgewerkt.

In elke fase van het uitvoeringsproces zijn trillingmetingen uitgevoerd om te controleren of de specificaties gehaald werden. Uiteindelijk zijn de installaties in bedrijf gesteld en zijn opleveringsmetingen uitgevoerd. De trillingniveaus op de trillingarme vloeren blijken ruimschoots onder de specificaties te liggen. De Universiteit Twente heeft daarmee een van de stilste onderzoeksfaciliteiten van Europa tot haar beschikking.

Opdrachtgever
Universiteit Twente
Stad
Enschede
Land
Nederland