Randstadrail Beatrixlaan

foto
Peutz

Randstadrail is een zogenaamd lightrail-concept, waarbij het materieel op zowel tramlijnen als spoorlijnen wordt ingezet tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Het tracé Beatrixlaan van Randstadrail verbindt de Zoetermeerlijn met het tramnet van Den Haag. Ter plaatse van de Prinses Beatrixlaan is het tracé op circa 6,5 m boven de grond gelegen. Het betreft een stalen netkous-constructie met een betonnen rijdek. Doelstelling was dat een treinpassage niet onaangenaam zou zijn voor passerend publiek onder de baan. In het traject is een glas overkapt station opgenomen.
De architect was Zwarts & Jansma. Het tracé werd in 2006 opgeleverd.

Geluid en trillingmetingen

Voor het bepalen van de geluid- en trillingniveaus zijn in het ontwerpstadium berekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn gecontroleerd door voor diverse bestaande tram- en metrotrajecten geluid- en trillingmetingen uit te voeren. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel gebaseerd op een massaveermodel van de constructies. De berekeningen zijn uitgevoerd voor twee typen spooropbouw.

De optredende geluidbelasting van de omliggende gebouwen ten gevolge van het spoorverkeer zijn bepaald. De geluidniveaus zijn getoetst aan de geluidgrenswaarden van de Wet geluidhinder. Hierbij is tevens de cumulatie van het geluid ten gevolge van spoorverkeer met het geluid ten gevolge van wegverkeer beschouwd.

Bouwfysisch onderzoek

In de windtunnel is onderzoek van het windklimaat en de winddrukken op de glazen overkapping uitgevoerd.
Aan de hand van dynamische temperatuurberekeningen zijn de zomerse temperaturen in het station en de liften bepaald.
Met betrekking tot brandveiligheidsaspecten zijn met een vultijdenmodel simulaties gedaan van de afvoer van rook en warmte en er zijn simulaties van de ontruiming uitgevoerd.
Met een specifiek voor dit project ontwikkeld rekenmodel zijn de te verwachten temperaturen in de stalen netkousconstructie berekend in het geval van een brandend treinstel. Met deze gegevens is vervolgens door de constructeur de standzekerheid van de constructie in geval van brand berekend.

Adviezen

Op basis van de metingen en berekeningen zijn adviezen opgesteld om de optredende geluid- en trillingniveaus ter plaatse van de omliggende bebouwing te beperken.
Belangrijkste maatregel, vroeg in het ontwerpproces, was de ontworpen stalen netkousconstructie te voorzien een betonnen onderzijde om de trillingen en daarmee de geluidafstraling te beperken.
Ten aanzien van het station zijn adviezen uitgebracht met betrekking tot de ruimteakoestiek. Op basis van de temperatuurberekeningen en het windtunnelonderzoek is de overkapping geoptimaliseerd.
Verder zijn in samenwerking met Peutz Geveltechniek adviezen met betrekking tot de kwaliteit van de glazen gevelbekleding van het station uitgebracht.

Literatuur

 Structure borne sound from a lightrail in a fishnet stocking

Opdrachtgever
Projectorganisatie Randstadrail te Den Haag
Stad
Den Haag
Land
Nederland