geluidgrenswaarden

Dierenopvang

Het Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA) is het grootste en één van de oudste asielen van Nederland. Per jaar komen zo’n 2000 honden en katten in DOA terecht. Er is plaats voor 180 honden en 480 katten.

Vooral de opvang van honden is relevant voor het geluid in de omgeving. Het soort honden, de groepsgrootte van de honden en de duur dat de honden blaffen zijn daarbij van belang.

Windpark

In de nabijheid van de woonkern van Houten is, na jarenlange discussie, een windturbinepark met drie windturbines geplaatst (Vestas V90 met een ashoogte van 105 m en een nominaal vermogen van 2 MW per stuk). De afstand tot woningen is circa 300 m. Door de gemeente is een maatvoorschrift opgelegd waarin geluidgrenswaarden zijn opgenomen die gebaseerd zijn op het heersende omgevingsgeluidniveau (L95 in dB(A)) welke onder andere afhankelijk is van de windsnelheid.

Abonneer op geluidgrenswaarden