Driedaagse training meten en rekenen industrielawaai

Cursusprogramma

De training geeft praktisch inzicht in de meet- en rekenmethoden om het geluid in de omgeving vanwege inrichtingen te kunnen bepalen. Na deze training bent u in staat brongerichte geluidmetingen uit te voeren en te verwerken, geluidvermogens te berekenen en een akoestisch rekenmodel op te stellen en te beoordelen. 
Behandeld worden o.a.:

 • basisbegrippen;
 • meetinstrumenten;
 • meet- en rekenmethoden (HMRI 1999);
 • meten op locatie;
 • overdrachtsberekeningen (uitwerken metingen en opstellen rekenmodel).

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen met een basiskennis van geluid die inzicht wil krijgen in de (specialistische) wijze van bepaling van de geluidbelasting vanwege inrichtingen of installaties middels metingen en berekeningen. Hieronder vallen onder andere adviseurs, vergunningverleners en functionarissen die met enige regelmaat te maken krijgen met geluidproblematiek.

Docenten

De cursus wordt gegeven door adviseurs van Peutz, de heren ing. T.J.M. van Diepen en ing. E. Barendregt.

Dagprogramma

Dag 1

09.00 uur

 • introductie en opfrissen basiskennis geluid;
 • begrippen en methoden uit Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI);
 • methode II.1: directe immissiemetingen;
 • methode II.2: geconcentreerde bronmethode;
 • methode II.3: aangepast meetvlakmethode;
 • methode II.7: geluiduitstraling gebouwen.

12.30 uur Lunch

13.30 uur

 • praktische uitleg werking geluidmeters, instellingen en toepassing;
 • begrippen en methoden uit Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI).

Vervolg

 • methode II.4: rondom methode;
 • methode II.5: intensiteitsmetingen;
 • methode II.6: snelheidsmetingen (constructiegeluid- c.q. trillingmetingen);
 • methode II.8: berekening van de overdracht;
 • nauwkeurigheid en stoorgeluidcorrectie.

17.00 uur Einde dag 1

 

Dag 2

08.30 uur

 • verzamelen bij de externe locatie en vertrek naar meetlocatie;
 • voorbereiding en uitvoering geluidmetingen in de praktijk.

12.30 uur Lunch

13.30 uur

 • verwerking meetresultaten en controle meetmethodieken;
 • berekeningen van geluidvermogens op basis van de gemeten geluidniveaus;
 • valkuilen bij geluidmetingen en praktische voorbeelden.

17.00 uur Einde dag 2

 

Dag 3

09.00 uur

 • evaluatie gemeten geluidbronnen van dag 2;
 • opstellen akoestisch rekenmodel voor berekening van de overdracht.

12:30 uur Lunch

13.30 uur

 • bespreking akoestisch rekenmodel en interpretatie van rekenresultaten (deelbijdragen);
 • principe van mogelijke geluidreducerende maatregelen (brongericht en overdrachtsbeperkend).

17.00 uur Einde dag 3

 

Locatie

De cursus vindt plaats op een externe locatie en is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.

Nadere informatie

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met de heer Theo van Diepen (085 - 8228 750 | t.vandiepen [at] peutz.nl (t[dot]vandiepen[at]peutz[dot]nl))  of Erik Barendregt (085 - 8228 757 | e.barendregt [at] peutz.nl (e[dot]barendregt[at]peutz[dot]nl))

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan door te mailen naar Diana van der Heijden: d.vanderheijden [at] peutz.nl (d[dot]vanderheijden[at]peutz[dot]nl)

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Disclaimer

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.