Aanpassing regels lokale winddrukken noodzakelijk

03-07-2012

Nieuwbouw heeft invloed op de windbelasting van bestaande gebouwen, vooral bij lokale drukken. 'Uit windtunnelonderzoek blijkt dat de gevolgen groter kunnen zijn dan de Eurocode aangeeft', aldus Marcel van Uffelen in het blad “Bouwen met staal”.

Windinterferentie
De windbelasting op gebouwen wordt doorgaans bepaald met normen als de NEN-EN 1991:2005 deel 1-4, de Eurocode, of door metingen aan schaalmodellen in de windtunnel. Nieuwe gebouwen kunnen van grote invloed zijn op bestaande gebouwen. Deze wisselwerking heet windinterferentie en hangt af van de vorm en afmetingen van de gebouwen, de onderlinge afstand en de ruwheid van de omgeving. In welke mate interferentie optreedt is van belang voor met name constructeur en gevelbouwers, maar ook voor eigenaren van gebouwen waar vlakbij een nieuw gebouw wordt gepland.

Systematische metingen
Peutz heeft de afgelopen jaren systematisch metingen uitgevoerd aan windinterferentie ten aanzien van lokale winddrukken op gebouwen. Daarin zijn verschillende gebouwvormen en verschillende hoogte-breedte verhoudingen onderzocht. Er is gemeten aan benedenwindse en aan bovenwindse gebouwen. Ook is de turbulentie-intensiteit van de luchtstroming gevarieerd.

Voorstel aanpassing regels
In het artikel in “Bouwen met Staal” concludeert Marcel van Uffelen dat de Eurocode voor lokale winddrukken een te soepele benadering kan geven. Hij stelt voor een aanvullende richtlijn op te stellen voor lokale winddrukken. Zijn voorstel wordt in het artikel uitgewerkt.

Lees hier het volledige artikel.

Contactpersoon: m.vanuffelen [at] mook.peutz.nl (Marcel van Uffelen)