Alle kantoren ten minste energielabel C

01-12-2016

In een brief aan de tweede kamer heeft onze minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, laten weten dat alle kantoren in Nederland uiterlijk 1 januari 2023 over een Energie-Index van maximaal 1,3 (overeenkomstig Energielabel C) dienen te beschikken. Kantoren met een slechter energielabel, van D tot en met G, mogen vanaf 2023 niet meer gebruikt worden. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 die nodig is voor de Energielabel C verplichting zal in de eerste helft van 2017 in procedure worden gebracht.

Potentiële energiebesparing

Uit onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) samen met ECN blijkt dat door deze maatregel 8,6 PJ aan energie wordt bespaard. Alle monumenten in Nederland en kantoorfuncties met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 100 m² ontspringen vooralsnog de dans. Voor dit type panden zal geen Energielabel C verplichting gelden.

Verplichte energie-audit voor grote ondernemingen

De verplichte energie-audit voor grote ondernemingen (meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van 50 miljoen of meer, of een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen), welke sinds 5 december 2015 reeds van kracht is, staat los van de energielabel C verplichting. In de brief aan de tweede kamer van 28 november 2016 is echter tevens aangegeven dat er 20 extra toezichthouders beschikbaar zullen worden gesteld om de tekortkoming in de handhaving van de energie-audits te compenseren.

De rol van Peutz

Peutz kan bedrijven faciliteren in het opstellen en afmelden van een Energielabel. Daarbij kunnen wij gerichte adviezen geven met welke bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen op een duurzame en economisch voordelige manier tot het gewenste energielabel gekomen wordt. Energielabels voor bestaande kantoorpanden mogen alleen worden opgesteld door bedrijven die op basis van de BRL 9500 deel 03 zijn gecertificeerd. Peutz is hiervoor gecertificeerd.

Contactpersonen:
j.straathof [at] peutz.nl (subject: Kantoren%20ten%20minste%20energielabel%20C) (Jochem Straathof)
m.vanbeek [at] peutz.nl (subject: Kantoren%20ten%20minste%20energielabel%20C) (Marco van Beek)