Nieuws

Succesvolle EGOLF harmonisatiecursus EN 1366-3 & EN 1366-4!

Ons laboratorium voor brandveiligheid streeft naar het hoogste kwaliteitsniveau en opereert in de markt als specialist voor brandwerendheid, brandreactie en rookbeheersing, voornamelijk voor de bouw. Om onze kennis up-to-date te houden, spelen we een actieve rol binnen de EGOLF-organisatie. 

Start Bouw MORE5 in Leiden

MORE5, een nieuwbouwontwikkeling en onderdeel van de gebiedsontwikkeling MORE in Leiden heeft gisteren feestelijk het ‘Start Bouw’-moment gevierd. Het complex omvat 206 hoogwaardige huurappartementen en wordt gerealiseerd in het Leiden Bio Science Park.

Peutz ontwerpt omroep- en ontruimingsinstallatie Abu Dhabi International Airport

Op 31 oktober 2023 is de Terminal A officieel in gebruik genomen middels een ceremoniële vlucht van ‘Etihad Airways’, Etihad Airways heeft haar thuisbasis in Abu Dhabi. Vanaf 1 november 2023 is de Terminal A van Abu Dhabi International Airport open voor publiek.

Last call: Informatieplicht energiebesparing voor 1 januari 2024

Veel bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Omzetting van zone Wet geluidhinder naar geluidproductieplafonds voor industrieterreinen

Met de intreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vervalt de Wet geluidhinder. De beoordelingssystematiek van de Wet geluidhinder (Wgh) voor gezoneerde industrieterreinen wordt gewijzigd naar een geluidproductieplafond(GPP)-systematiek.

Nieuwe video serie: Peutz expertise in 1 minuut

We hebben aan de serie 'Peutz expertises in 1 minuut' Ruimtelijke Ordening toegevoegd.

Ruimtelijke Ordening in 1 minuut

Peutz onderdeel team Nachteiland Amsterdam

Miss Clark en Locus Real Estate Development winnen de tender voor Kavel 1C in Sluisbuurt met ‘Nachteiland’. Deze bijzondere woontoren met meerdere gezichten aan de Rudi van Dantzigstraat, zal over een paar jaar de skyline van Amsterdam verrijken.  

 

Correctie AERIUS Calculator

RIVM heeft geconstateerd dat in de recente actualisatie van AERIUS Calculator onjuiste bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer zijn toegepast. Dit wordt maandag 6 november in AERIUS Calculator gecorrigeerd. 

Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

In de brief “Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw” geeft Hugo de Jonge aan dat per 1 januari 2025 de duurzaamheidseisen aangescherpt worden. We noemen hier kort de belangrijke punten:

Voorspellen van energiegebruik ten behoeve van energieflexibiliteit van gebouwen

Effectief omgaan met energie is essentieel om tot een duurzame samenleving te komen. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een significant deel van het energiegebruik van de samenleving.