Nieuws

Peutz zet volop in op advisering reductie milieu-impact bouw

17-03-2023

Donderdag 16 maart namen collega’s Jorrit Scharloo en Esther van Oorschot - Slaat het certificaat voor de opleiding 'LCA’s in de Bouw' in ontvangst bij NIBE experts in sustainability.

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

14-03-2023

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen.

Opening Laboratorium voor Brandveiligheid

10-03-2023

Op vrijdag 2 juni openen we ons nieuwe Laboratorium voor Brandveiligheid in Haps! Reserveer deze datum alvast in uw agenda. We heffen namelijk niet alleen het glas met u, maar organiseren ook een interessant inhoudelijk programma. Meer informatie daarover en hoe u zich kunt aanmelden volgt snel. Zien we u dan?

Ondergrondse kamermuziekzaal opent in Vitznau

10-02-2023

Met de bouw van de Kamermuziekzaal, die deel uitmaakt van de Campus Kultur Kulinarik Vitznau, krijgt de gemeente Vitznau aan de Vierwaldstättersee in Zwitserland er een nieuwe locatie bij van nationaal belang.

Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid behaalt ISO/IEC 17025 accreditatie voor EXAPs

07-02-2023

Om de opdrachtgevers van ons Laboratorium voor Brandveiligheid zo goed mogelijk van dienst te zijn groeien we gestaag door, zowel zichtbaar als ‘achter de schermen’. Duidelijk zichtbaar is de realisatie van het nieuwe, grotere en efficiëntere laboratorium in Haps en de groei van het personeelsbestand.

Nieuwe Omgevingswet uitgesteld tot januari 2024

27-01-2023

De invoering van de Omgevingswet is voor de vijfde keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening denkt dat het verstandiger is om de wet pas in januari 2024 in te laten gaan.

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

24-01-2023

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen.

Update van de bruidsschat en rijksregels in het DSO

06-01-2023

In de week van 9 januari voert men een update uit op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dan komt een nieuwe versie beschikbaar van de toepasbare regels voor Maatregelen op Maat die horen bij de bruidsschat.

Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in

02-01-2023

De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld. De commissie bestaat uit 8 leden, inclusief voorzitter Hetty Klavers.

Monitoring nestgeluid van zeeschepen met behulp van artificial Intelligence

15-12-2022

Na een intensieve tenderfase tekende collega Koen van der Nat op 7 december het contract voor het monitoren van nestgeluid van zeeschepen in de Rotterdamse haven. Nestgeluid is het geluid van draaiende motoren voor stroomopwekking op de schepen die zijn afgemeerd aan een kade.