Crossdock dc voor TNT Express Eindhoven ontvangt BREEAM opleveringscertificaat Excellent

29-11-2016

Recentelijk heeft de nieuwbouw van het crossdock distributiecentrum voor TNT Express Benelux aan de Achtseweg Noord te Eindhoven het BREEAM-NL Nieuwbouw oplevercertificaat “EXCELLENT” (4 sterren) behaald. GEVA Vastgoed ontwikkelde het gebouw in opdracht van TNT Express, waarvoor in mei 2015 al een ontwerpcertificaat Excellent was verkregen. Het gebouw behoort hiermee tot de top-20 in Nederland van industriële gebouwen met kantoor met een BREEAM oplevercertificaat!

TNT Express is Europees marktleider op het gebied van koerier- en expressdiensten voor de zakelijke markt. Wekelijks vervoeren 75.000 TNT-medewerkers via een wereldwijd netwerk 4,4 miljoen express pakketten, documenten en vracht naar meer dan 200 landen.

TNT Express is gevestigd op verschillende locaties in Eindhoven en heeft de mogelijkheden onderzocht voor herhuisvesting. De herhuisvesting heeft naast efficiëntie door het combineren van meerdere locaties onder 1 dak tevens geleid tot schaalvergroting door uitbreiding van het aantal docklocaties.

Duurzaamheidsmaatregelen

Onder begeleiding van Peutz als BREEAM Expert heeft het ontwerpteam tal van duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd. Zo zijn op het dak zonnepanelen geplaatst en wordt primair gebruik gemaakt van energiezuinige (LED-)verlichting. Gekozen is voor o.a. een energiezuinige lift, elektrische laadpunten en duurzaam materiaalgebruik. De bouwplaats voldeed aan diverse duurzaamheidseisen, waardoor ook tijdens de bouw aandacht was voor het beperken en scheiden van afval, het reduceren van energie en water, veiligheid en het voorkomen van overlast voor de buurt. Tevens zijn diverse ecologische voorzieningen getroffen om de harmonie met de natuur in stand te houden. In overleg met de huurder (TNT) is gestreefd een breed pakket aan duurzaamheidsmaatregelen te treffen in de inrichting en exploitatie. Door toepassing van hoogfrequente verlichting, waterbesparende toiletten en duurzame installaties wordt besparing op energieverbruik bereikt.

BREEAM Expert

Peutz is als adviseur duurzaamheid betrokken geweest bij het ontwerp en de uitvoering van het project. De BREEAM-certificering is door Peutz gecoördineerd en in dit kader zijn verschillende ondersteunende werkzaamheden en onderzoeken verricht.

Contactpersoon: j.hesen [at] peutz.nl (subject: CROSSDOCK%20DC%20VOOR%20TNT%20EXPRESS%20EINDHOVEN) (Jeroen Hesen)