Duurzaam nieuw Crossdock DC voor TNT Express bereikt hoogste punt

19-02-2015

Op vrijdag 30 januari 2015 j.l. heeft de nieuwbouw van het distributiecentrum van TNT Express Benelux in Eindhoven het hoogste punt bereikt. Bouwonderneming Goevaers & Znn B.V. ontwikkelt het gebouw in opdracht van TNT Express. Peutz is als adviseur duurzaamheid betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het project.

BREEAM ambitie

Wij coördineren als zgn. BREEAM-expert de BREEAM-certificering. In dit kader zijn verschillende ondersteunende werkzaamheden en onderzoeken verricht om aan te tonen dat aan de verschillende credit-eisen wordt voldaan. Voor de nieuwbouw is Goevaers voornemens in maart 2015 het BREEAM–NL Nieuwbouw ontwerpcertificaat Excellent te behalen.

Duurzaamheidsmaatregelen

In het ontwerp zijn tal van duurzaamheidsmaatregelen geïntegreerd. Zo zullen op het dak zonnepanelen geplaatst worden en wordt primair gebruik gemaakt van energiezuinige (LED-)verlichting. Gekozen is voor onder andere een energiezuinige lift, elektrische laadpunten en duurzaam materiaalgebruik.

De bouwplaats voldoet aan diverse duurzaamheidseisen, waardoor ook tijdens de bouw aandacht is voor het beperken en scheiden van afval, het reduceren van energie en water, veiligheid en het voorkomen van overlast voor de buurt. Tevens zullen diverse ecologische voorzieningen worden getroffen om de harmonie met de natuur in stand te houden. In overleg met de huurder (TNT) wordt gestreefd een breed pakket aan duurzaamheidsmaatregelen te treffen in de inrichting en exploitatie. Door toepassing van hoogfrequente verlichting, waterbesparende toiletten inclusief grijswatercircuit en duurzame installaties wordt bijvoorbeeld besparing op energieverbruik bereikt.

Over TNT

TNT Express is Europees marktleider op het gebied van koerier- en expressdiensten voor de zakelijke markt. Wekelijks vervoeren 75.000 TNT-medewerkers via een wereldwijd netwerk 4,4 miljoen express pakketten, documenten en vracht naar meer dan 200 landen.

Contactpersoon: j.hesen [at] peutz.nl (subject: Duurzaam%20nieuw%20Crossdock%20DC%20voor%20TNT%20Express%20bereikt%20hoogste%20punt) (Jeroen Hesen)