EGOLF harmonisatiecursus doorvoeringen en naden

08-05-2018

De brandwerendheid van een constructie geeft aan hoelang die een brand kan tegenhouden. Omdat een gevel, wand, vloer of dak vrijwel altijd een samenstel van onderdelen is, zijn er vaak doorvoeringen van installaties of lineaire naden aanwezig. Het afdichten van deze doorvoeringen en naden blijkt vaak bepalend voor de brandwerendheid.
Het toepassingsgebied dat volgt uit een brandtest is sterk afhankelijk van de gekozen testconfiguratie. Het doel van deze cursus is technici aan de hand van de Europese normen en EGOLF-richtlijnen op te leiden om op geharmoniseerde wijze tests uit te voeren en daar de juiste conclusies uit te trekken.

Lidmaatschap EGOLF

Het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid is volwaardig en actief lid van EGOLF Logo EGOLF("European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification"). EGOLF is het belangrijkste vertegenwoordigingsorgaan voor onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties die op Europees niveau betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van brandveiligheid, inspectie en certificering. EGOLF-activiteiten zijn voornamelijk gericht op passieve brandbeveiliging.

Inhoud cursus

EGOLF-harmonisatiecursussen staan open voor zowel leden als niet-leden. Peutz zal de tweedaagse cursus 'Doorvoeringen en naden' verzorgen waarbij in wordt gegaan op de volgende Europese normen:

  • EN 1366-3: Penetration seals;
  • EN 15882-3: Extended applications penetration seals;
  • EN 1366-4: Linear joint seals;
  • EN 15882-4: Extended applications linear joint seals.

De cursus wordt gegeven in Mook op 7 en 8 juni 2018. Op deze Engelstalige cursus zijn technici uit 7 verschillende Europese lidstaten aanwezig. De cursus is hiermee volledig volgeboekt, maar zal in het voorjaar van 2019 wederom door ons worden georganiseerd. Voorinschrijving hiervoor is nu reeds mogelijk.

Contact: h.leenders [at] peutz.nl (Harm Leenders) en m.vandreumel [at] peutz.nl (Maarten van Dreumel)