Energielabel C ook voor industrie

27-05-2019

Kantoorpanden groter dan 100 m² moeten per 1 januari 2023 verplicht een Energielabel C of beter hebben. Als het pand hier niet aan voldoet, mag het na 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Het bevoegd gezag zal deze Energielabel C-verplichting handhaven.

Deze verplichting geldt ook voor panden met een andere functie (bijvoorbeeld industriefunctie), waarin kantoorruimten zijn gesitueerd die 50% of meer van het gebruiksoppervlakte innemen.

RVO heeft in een infographic (link) weergegeven welke stappen u kunt volgen om aan deze verplichting te voldoen.

Advisering door Peutz

Peutz is gecertificeerd voor het opstellen en afmelden van Energielabels en maatwerkadviezen en onze adviseurs begeleiden u graag in dit traject.

Contact: m.vanbeek [at] peutz.nl (Marco van Beek)