Invoering Wabo 1 oktober 2010

02-06-2010
Minister Huizinga heeft in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is.

Voor meer informatie: dhr. p.vanvugt [at] zoetermeer.peutz.nl (P. van Vugt) of www.vrom.nl