Meanderpark Nieuwegein – gasloze transformatie voor bijzondere doelgroep

09-12-2020

Met de overdracht van de laatste serie van 93 woningen aan woningcorporatie Portaal werd de transformatie van het kantoorpand Meander naar het wooncomplex MeanderPark succesvol afgerond.

 

Bouwbedrijf De Waal bouwde in 1998 het kantoorgebouw, dat onder andere dienst deed als gemeentehuis van Nieuwegein. Enkele jaren geleden werd besloten het gebouw te transformeren naar woningen. De Waal realiseerde de transformatie naar 254 gasloze woningen, die alle in beheer komen bij Portaal.

Meanderpark

Meanderpark vormt één van de eerste projecten rondom het gebied Rijnhuizen, waarvoor de gemeente Nieuwegein een grootschalige gebiedstransformatie naar woongebied voorziet.

Gemengde woonvorm

Portaal kiest in Meanderpark voor een bijzondere woonvorm: een gemengd wonen project waarbij de huurders er bewust voor kiezen om samen te wonen en zich extra in te zetten voor medebewoners die wat ondersteuning kunnen gebruiken. In het nieuwe Meanderpark komen op deze manier starters, studenten, statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang te wonen. Samen bouwen zij aan een gemengde woongemeenschap.

 

Multidisciplinair adviseur

Peutz maakte vanaf het begin uit van het team van De Waal en begeleidde de ruimtelijke procedure: zo werd het bestemmingsplan opgesteld en werden diverse benodigde technische onderzoeken (geluid, externe veiligheid) uitgevoerd. Ook werd geadviseerd op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

"Ze nemen ons bij de hand"

Wim de Gruijter, directeur van Bouwbedrijf de Waal, over de rol en bijdrage van Peutz: "ze zijn al geruime tijd onze vaste adviseur voor ruimtelijke ordening, geluid, NieuwBouwbesluit, brandveiligheid etc. De adviseurs schromen niet om kritisch te zijn naar de opdrachtgever. Je krijgt meer dan alleen een antwoord op een vraag of probleem. Dit uit zich in aanvullend raad, het bieden van alternatieven of een waarschuwende noot. De mensen van Peutz zijn plezierig in de omgang, niet te formeel, maar wel duidelijk en soms dwingend, ze nemen ons bij de hand"