Nieuwbouw Broekman Logistics Venlo in gebruik

20-03-2019

Sinds begin 2019 is het nieuwe distributiecentrum van Broekman Logistics in Venlo in gebruik genomen. Broekman heeft dit nieuwe pand (met een oppervlakte van ca. 65.000 m2) specifiek ontwikkeld voor de op- en overslag van grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen. Het BRZO-bedrijf bestaat uit vier grote opslagmagazijnen en voldoet aan de strengste eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke goederen (PGS 15) ende opslag van organische peroxiden (PGS 8). Twee van de vier opslagmagazijnen zijn onderverdeeld in kleinere compartimenten voor de opslag van verpakte gevaarlijke goederen. Elk compartiment is, afhankelijk van de stoffen die zullen worden opgeslagen, voorzien van een automatische lagedruk CO2-blusgasinstallatie of een automatische sprinklerinstallatie. In de andere twee opslagmagazijnen worden ongevaarlijke goederen opgeslagen. Hierdoor kan Broekman klanten op één centrale locatie voorzien van meerdere opslagmogelijkheden.

Het pand beschikt voorts over een aantal mengruimtes waar verven kunnen worden gemengd en een aantal losse kleinere opslagvoorzieningen waar specifieke gevaarlijke stoffen gescheiden kunnen worden opgeslagen.

Locatie

De nieuwbouw is gelegen aan de Grubbenvorsterweg in Venlo op een logistieke hotspot in de directe nabijheid van de snelwegen A73 en A67, de railterminal en bargeterminal van Venlo. Het pand is door Broekman ontwikkeld in het kader van haar BLUE4C-groeistrategie (Broekman Logistics Unlocking Europe, 4C staat voor Coordinates, Combination, Customised & Compliant).

Advisering door Peutz

Wij stonden Broekman vanaf de allereerste plannen op o.a. de vakgebieden externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening bij in het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning voor het aspect milieu. Door de opslag van grote hoeveelheden verpakte gevaarlijke goederen valt het bedrijf onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). In dit kader zijn door Broekman extra maatregelen getroffen om te voldoen aan deze strenge veiligheidseisen. Vanwege specifieke wensen van Broekman is voor verschillende onderdelen van het distributiecentrum voor een maatwerkoplossing gekozen, waarbij door ons op basis van gelijkwaardigheid onderbouwd is dat sprake is van een vergunbare (veilige) situatie.

Broekman

Broekman Logistics in beeld

Mooi filmpje over het state-of-the-art distributiecentrum van Broekman Logistics dat op 7 mei 2019 is geopend. Onze adviseur Jeroen Hesen vertelt hierin meer over onze bijdrage vanaf minuut 4.35:

Jeroen

Contact: j.hesen [at] peutz.nl (Jeroen Hesen)