Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

18-10-2023

In de brief “Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw” geeft Hugo de Jonge aan dat per 1 januari 2025 de duurzaamheidseisen aangescherpt worden. We noemen hier kort de belangrijke punten:

1. Aanscherping, vernieuwing en uitbreiding van de MPG-grenswaarde
2. Lokale afwijking van de landelijke energie-/milieuprestatie-eisen mag niet (meer)
3. Op termijn verplichting van uitvoeren van CO₂-eq. LCA op gebouwniveau

MPG-grenswaarde

Per 1 januari 2025 wordt de MPG-grenswaarde aangescherpt naar 0,5 voor woonfuncties en 0,85 voor kantoorgebouwen. In het nieuwe classificatiesysteem (op basis van EN15804+A2) wordt daarnaast de CO₂-eq. emissie zwaarder gewogen. Het aandeel hiervan zal in de MPG van ~45% naar ~60% gaan, dit betekent effectief dat energie-intensieve materialen zwaarder worden belast. Mogelijk komt er ook een introductie van een vormfactor (in onderzoek, zoals bij BENG). 

In uitzonderlijke gevallen is afwijking van de grenswaarde is, vooralsnog geldt dit voor: 

  • kleine grondgebonden woningen 
  • kleine appartementen in woongebouwen met meer dan 300 woningen
  • woongebouwen van meer dan 5 woonlagen in combinatie met kleine woningen. 

Voor onderwijs-, zorg-, winkel- en mogelijk logiesfunctie worden daarnaast ook grenswaarden opgesteld, deze zullen minder streng zijn dan voor de woon- en kantoorfunctie. Voor gebouwen waarvoor de milieuprestatie-eis niet haalbaar is wordt onderzocht of hiervoor aanvullende aparte eisen gaan gelden, te denken valt aan: 

  • gebouwen met uitzonderlijke fundering 
  • gebouwen met uitzonderlijke constructie-eisen
  • gebouwen die uit de aard van hun gebruik speciale voorzieningen hebben. 

Praktijktoets voor MPG-opstellers

Voor MPG-opstellers wordt onderzocht om een praktijktoets “voorbereiding invoering milieuprestatie-eisen” verplicht te stellen.

Life cycle assessment van gebouwen

Op termijn is een Whole-Life-Carbon-berekening (WLC-berekening) benodigd volgens EPBD IV: Energy Performance of Buildings Directive IV. Eerst alleen rapportageplicht, later mogelijk ook met eisen voor grenswaarden. CO₂-opslag in biobased materialen zal op termijn gewaardeerd worden.

Life cycle assessment van bouwproducten 

Voor 2030 komt er een maximum eis voor ‘embodied carbon’ bij de toelating van een bouwproduct of installatie op de Europese markt. Naar verwachting zal hierdoor de vraag naar het uitvoeren van LCA’s voor bouwproducten significant toenemen.

Standaardisatie van bovenwettelijke duurzaamheideisen 

Bovenwettelijke duurzaamheideisen worden beperkt en gestandaardiseerd voor woningbouw en omgeving. Hiervoor zal een duidelijk tijdspad richting 2030 en 2035 en het wenselijke niveau worden opgesteld.

Stimulering van biobased bouwen

Een bedrag van 200 miljoen euro wordt gereserveerd voor het opzetten van innovatieve productielijnen voor verwerkers van biobased grondstoffen (met name vezelgewassen als vlas, hennep, sorghum en miscanthus), voor de vorming van ketens tussen boeren, verwerkers en bouwers, en voor het maken van (biobased) productkaarten voor de Nationale Milieudatabase.

Download hier de Kamerbrief