Officiële opening vernieuwde ijsstadion Thialf

09-02-2017

Met een startschot heeft koning Willem-Alexander het vernieuwde Thialf officieel geopend op 28 januari jl. De schaatsbaan in Heerenveen was begin deze maand al in gebruik genomen door de sporters zelf, die in Thialf het Europees kampioenschap reden. Peutz is nauw betrokken geweest bij de vernieuwbouw van het ijsstadion.

Bij de vernieuwbouw van Thialf ontstond een grote kans de veiligheid voor het publiek op een duidelijk hoger niveau te brengen dan het al was. Aan de hand van een risicobenadering, zowel op ontstaan van brand enerzijds als op mogelijke effecten anderzijds, is in kaart gebracht waar specifieke aandacht noodzakelijk was. Het traject is in overleg met de bouwer en Thialf, maar ook met brandweer en adviseur van Thialf doorlopen.

Maatwerk

Onderdeel van onze bijdrage is bijvoorbeeld geweest dat de in het aangeboden ontwerp getekende positie voor rolstoel-gebruikers op de eerste verdieping, is gewijzigd in een positie op de begane grond. Een andere bijdrage hebben wij geleverd in de keuze om de materialisatie zeer specifiek te relateren aan de diverse risico's. Hiermee is de kans op een calamiteit die uitgroeit, sterk beperkt. Dit leidt direct tot meer veiligheid voor alle gebruikers en minder exploitatieverliezen voor Thialf.

Tijdens de bouw hebben wij nog verder 'ontworpen' in de uitwerking van diverse voorzieningen. De zeer specifieke 3-dimensionale oplossing van een brandscheiding tussen de topsportruimte en de daaraan grenzende kantoor- en behandelruimten is daarvan een mooi voorbeeld. Ook hierbij is de samenwerking met adviseur Thialf en brandweer belangrijk geweest.

Ons technisch specialisme speelde vooral een rol bij:

  • simulatie van verkeersstromen, zowel bij evacuatie als bij belangrijke logistieke processen;

  • het benoemen van de mogelijke calamiteiten en opstellen en uitvoeren van een risicobenadering;

  • het beoordelen van de temperatuurontwikkeling in de hal bij diverse brandscenario's.

Al met al zien wij terug op een mooi project waar geschikt maatwerk is gehanteerd voor het realiseren van een hoog niveau van veiligheid.

Contactpersoon: j.wijnia [at] peutz.nl (subject: Thialf%20Heerenveen) (Jaap Wijnia)