Omgevingswet koerst aan op 1 juli 2022

28-12-2021

Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Steeds meer overheden zijn aangesloten op het DSO, ze oefenen met het stelsel en regelen hun eigen processen in. De bestuurlijke partners hebben de minister tijdens het Bestuurlijk Overleg van 8 december opgeroepen het ontwerp van het Koninklijk Besluit, met de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022, op korte termijn aan het parlement aan te bieden.


De komende tijd wordt verder gewerkt aan de stabiliteit en beschikbaarheid van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en aan het bouwen van enkele laatste functionaliteiten die nodig zijn om de inwerkingtreding goed te laten verlopen. Daarnaast staat een team paraat voor het snel oplossen van storingen en meldingen die zich kunnen voordoen bij het inregelen en oefenen.


De uitvoeringspraktijk heeft, om de laatste stappen richting 1 juli 2022 te kunnen zetten, behoefte aan duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum van de wet. De koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben de minister daarom nadrukkelijk gevraagd om het ontwerp van het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit (KB) op korte termijn aan te bieden aan het parlement. Beide Kamers bepalen vervolgens hun eigen proces voor een zorgvuldige behandeling van het ontwerp-KB.
De bestuurlijke partners houden samen continu de vinger aan de pols bij het ontwikkelen en implementeren van het DSO. Ze werken hierbij intensief samen, op basis van een gezamenlijke roadmap en werkafspraken. Overheden die onverhoopt vastlopen tijdens hun voorbereidingen op de komst van het digitale stelsel kunnen een aantal opties gebruiken om per 1 juli toch van start te gaan. Zo is er in overgangsrecht voorzien.

Belangrijk startmoment

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan gaan burgers, bedrijven, overheden en uitvoeringsorganisaties de wet in de praktijk toepassen. En zullen zij stap voor stap ontdekken hoe ze er het beste in gezamenlijkheid mee kunnen werken. Ook na 1 juli 2022 zal er in het stelsel nog veel te doen zijn en kunnen kinderziektes of onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Dat is ook logisch bij een grote transitie als deze. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het DSO worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld, om zo de ambities van de wet te realiseren en de beoogde veranderingen door te voeren.

Omgevingswet: geen doel, maar middel

Overheden kunnen de samenhangende aanpak en het instrumentarium van de wet benutten om de grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving effectiever aan te pakken en met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld de woningbouwopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie en de bescherming van onze natuur. De wet en het DSO zijn geen doel op zich, maar middelen om met elkaar – als 1 overheid en in samenwerking met verschillende partijen – te zorgen dat het in Nederland prettig wonen, werken en leven is.

Meer informatie

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet december 2021

Implementatie Omgevingswet