Peutz en Efectis komen met eenduidige richtlijnen voor het opstellen van deskundigenverklaringen

23-10-2018

De brandwerendheid van bouwproducten geeft aan in welke mate een constructie een brand kan tegenhouden. De brandwerendheid van een constructie wordt bepaald door middel van een brandtest. Uit de brandtest volgt een toepassingsgebied. Dit betreft het direct toepassingsgebied (Direct Field of Application, DIAP). Eventueel is uitbreiding mogelijk door middel van een EXAP (Extended Field of Application). Het resultaat wordt met DIAP en optioneel EXAP vastgelegd in een classificatie van de brandwerendheid volgens de EN 13501-2.

Om praktische redenen kan niet alles wat brandwerend moet zijn, worden getest. Om deze redenen worden er in het verlengde hiervan ook deskundigenverklaringen (expert judgements) opgesteld. Deze deskundigenverklaringen kunnen projectspecifiek of generiek worden opgesteld. Om de kwaliteit van deskundigenverklaringen op een hoog niveau te houden en tegelijkertijd helderheid te creëren over de status van deze documenten, hebben de Notified Bodies Efectis en Peutz nu eenduidige richtlijnen opgesteld.

Waarom zijn richtlijnen nodig?

Peutz en Efectis Nederland willen met de richtlijn aan alle marktpartijen kenbaar maken welke documentatie er nodig is om tot een deskundigenverklaring te komen. In Nederland zijn Efectis en Peutz de twee officiële door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde brandtestlaboratoria. De uitkomsten van brandtesten laten met grote regelmaat uitkomsten zien die zonder het veelvuldig uitvoeren van brandtesten vooraf niet zijn in te schatten. De opgestelde richtlijnen moeten daarom voorkomen dat er onbetrouwbare uitspraken als ''deskundigenverklaringen'' worden gepresenteerd. De resultaten uit deze laboratoria zijn van het grootste belang bij het opstellen van deskundigenverklaringen. Door de kennis en ervaring uit de testlaboratoria weten Peutz en Efectis Nederland op een betrouwbare manier te voorspellen hoe constructies zich gedragen tijdens een brand.

Deskundigenverklaringen

Bij deskundigenverklaringen wordt voor situaties die niet vallen binnen het DIAP / EXAP een schrijven opgesteld door experts waarbij een verwachting van de brandwerendheid wordt afgegeven. Een betrouwbare beoordeling kan alleen worden gegeven op basis van één of meerdere brandtesten. Deze brandtesten dienen conform de richtlijn uitgevoerd te zijn bij een laboratorium dat geaccrediteerd is volgens EN-ISO 17025 en aangesloten bij EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification). De deskundigenverklaring is in praktijk een belangrijk hulpmiddel voor het bevoegd gezag om vast te kunnen stellen of de oplossing aan de gestelde eis voldoet.

Klik hier voor meer informatie.

Advisering door Peutz

Neem contact op met: j.mertens [at] peutz.nl (Jacques Mertens) en h.leenders [at] peutz.nl (Harm Leenders)