Uitbreiding scope EN 1634-2: brandwerendheidstesten voor hang- en sluitwerk

03-02-2021

Sinds enige tijd is het mogelijk om testen uit te voeren conform EN 1634-2 "Brandwerende typeringsproef voor hang- en sluitwerk (Fire resistance characterisation test for elements of building hardware). Ons Laboratorium voor Brandveiligheid heeft hiervoor de benodigde accreditatie ontvangen en is voor deze norm aangewezen als Notified Body (NB 2264). Deze norm is een waardevolle aanvulling op de normen EN 1634-1 (brandwerendheid) en EN 1634-3 (rookwerendheid) die eveneens op onze scope staan.

EN 1634-1, EN 1634-2, EN 1634-3 en NB 2264

Binnen deze norm is het mogelijk verschillende onderdelen op uitwisselbaarheid in reeds beproefde deursets te beproeven op productniveau, standaard zijn dit: - scharnieren; - sloten en grendels; - toebehoren in een deurvlak zoals bijvoorbeeld spionoog, rooster e.d.; - ontstekingsrisico toebehoren in opbouw zoals bijvoorbeeld drangers; - deursluiters voor niet vergrendelde deuren.

Naast deze standaard zaken, kunnen er ook andere zaken middels deze norm getest worden, zolang deze worden aangewezen middels één van de ExAp-normen, zoals bijvoorbeeld valdorpels.

Fullscale test

Omdat de benodigde proefstukken veel kleiner mogen zijn, kunnen er meerdere types van een onderdeel of juist meerdere type deurbladen bij eenzelfde type onderdeel, tegelijkertijd in één test worden onderzocht. Het aantal benodigde testen voor een breder toepassingsgebied kan hierdoor aanzienlijk worden beperkt. In combinatie met één of meerdere fullscale tests zijn de resultaten van dit type proef geldig en bruikbaar in alle lidstaten van de Europese Unie en kunnen deze gebruikt worden voor CE-markering van deursets volgens de productnorm EN 16034.

Neem voor meer informatie over deze testmethode contact op met een van onze adviseurs.