Update PAS: vergunningverlening gaat door, maar houdbaarheid PAS nog ongewis

21-11-2018

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van 7 november jl. hebben de PAS-partners (de ministeries van LNV en I&W, de 12 provincies en het ministerie van Defensie) inmiddels besloten om de vergunningverlening op basis van het PAS voor te zetten. Wel zal hierbij sprake zijn van terughoudendheid met het uitgeven van ontwikkelingsruimte. Dit betekent dat alleen in gebieden waar nog een deel van de reeds beschikbaar gestelde 60% vrije ontwikkelingsruimte over is, vergunningen zullen worden verleend.

Uit de uitspraak van het Europese Hof volgt verder dat er zware eisen gelden voor de onderbouwing van het PAS. Het is nu aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze eisen voldoet. De Raad van State heeft aangekondigd op 14 februari 2019 een zitting te houden en daarna een definitieve uitspraak te doen over de toepassing van het PAS. Deze uitspraak wordt echter niet eerder dan medio 2019 verwacht. Tot die tijd blijft het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor vergunningen die sinds de invoering van het PAS zijn verleend.

Of het PAS overeind zal blijven is dus nog altijd niet zeker. In de tussentijd kunnen mogelijk alternatieve paden worden bewandeld om projecten te realiseren. De adviseurs van Peutz houden de ontwikkelingen op het gebied van het PAS scherp in de gaten en zullen een actieve rol spelen in het meedenken over oplossingsrichtingen.