Wijziging Regeling bodemkwaliteit

24-04-2009
De wijziging van de Regeling bodemkwaliteit is d.d. 9 april 2009 van kracht geworden. Één van de wijzigingen heeft betrekking op het metaal barium (deze stof is opgenomen in het standaard analysepakket voor grond- en grondwateronderzoek). Onder andere de Achtergrondwaarde, de Maximale waarde bodem-functieklasse wonen, Maximale waarde bodemfunctieklasse industrie zijn komen te vervallen. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. C. Dahrs (c.dahrs [at] mook.peutz.nl (c[dot]dahrs[at]mook[dot]peutz[dot]nl))