Wijzigingen Activiteitenbesluit ‘vierde tranche’ gepubliceerd

08-10-2015

Op 1 oktober 2015 zijn zowel het Wijzigingsbesluit als de Wijzigingsregeling van het Activiteitenbesluit 'vierde tranche' gepubliceerd. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, wijzigen er met deze wijziging onder andere onderdelen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht.Het Ministerie streeft ernaar om de wijzigingen over energiebesparende maatregelen per 1 december 2015 in werking te laten treden. De streefdatum voor de inwerkingtreding van de overige wijzigingen is 1 januari 2016.

In de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit komen onder andere ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbest-verwijderingsbedrijven als type B-inrichting (meldingsplichtige inrichting) onder het Activiteitenbesluit te vallen. Daarnaast komen het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de 'Benzineregeling' en het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit. Ook komen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling en is er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

Met de 'vierde tranche van de tweede fase' van het Activiteitenbesluit komen nog meer vergunningplichtige activiteiten onder het Activiteitenbesluit te vallen. De grootste groepen bedrijven waarvoor in de meeste gevallen de omgevingsvergunning milieu vervalt zijn:

  • Ziekenhuizen
  • Gieterijen
  • Defensie-inrichtingen
  • Hondenkennels, volières en dierentuinen
  • Asbestverwijderingsbedrijven
  • Producenten van petfood

Daarnaast worden de volgende besluiten, regelingen en richtlijnen in het Activiteitenbesluit opgenomen:

  • Besluit LPG-tankstations
  • Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen
  • Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
  • Het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)

Deze wijzigingen kunnen een grote invloed hebben op tal van inrichtingen. Mocht u vragen hebben over wat deze wijzigingen voor u gaan betekenen neem dan gerust contact met ons op.

Contactpersoon: e.debeer [at] peutz.nl (subject: Wijzigingen%20activiteitenbesluit) (Eugène de Beer)