Milieuonderzoek

Elk bedrijf heeft een bepaalde impact op het milieu en de woonomgeving. Bij een vergunningaanvraag of melding moet deze impact vaak door middel van onderzoeksrapporten inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende milieuaspecten.

  • geluid en trillingen (akoestisch onderzoek)
  • luchtkwaliteit
  • stof
  • geur
  • externe veiligheid
  • bodem
  • energiebesparing

Peutz kan deze onderzoeken in eigen beheer en met eigen apparatuur voor u verzorgen, waarbij uiteraard het onderzoek wordt toegespitst op uw specifieke situatie en/of probleemstelling.

Naast de gangbare instrumenten voor het verrichten van bovenstaande onderzoeken, beschikt Peutz over apparatuur om gedurende een lange periode continue monitoring uit te voeren met betrekking tot geluid, trillingen en luchtkwaliteit. Meer informatie over geluidmonitoring vindt u in onze folder.