Upgrade brandweerpost Schiphol

In het kader van 'Upgrade brandweerpost Schiphol' wordt brandweerpost Rijk grotendeels vernieuwd. Wij zijn daarbij betrokken als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Als tijdelijke overbrugging van de nieuwbouw komt er een tijdelijke huisvesting voor de brandweer. Dit onderkomen wordt opgebouwd uit geprefabriceerde units van De Meeuw te Oirschot.

Om de brandweerlieden voldoende rust te bieden, zijn er hoge geluidweringseisen gesteld aan deze units. Wij hebben geadviseerd bij de vereiste geluidisolatie en de daartoe benodigde aanpassingen aan de standaardunits. Schiphol en de Meeuw wilde de geluidwering toetsen vóór definitieve fabricage, transport en plaatsing van de units op Schiphol. We hebben tussentijdse verificatiemetingen uitgevoerd aan diverse mockup's op het terrein van de Meeuw in Oirschot.

Schiphol tijdelijke brandweerpost

Omdat we de geluidwering van het dak én de gevel wilden meten, moest de geluidbron zélf, analoog aan de situatie op Schiphol, in principe voldoende hoog in de lucht 'hangen'. Het huren van een vliegtuig of helikopter als natuurlijke geluidbron in de lucht zou een kostbare aangelegenheid zijn voor een meetdag. Daarom hebben we met een hoogwerker vanaf 15 meter met onze kunstmatige ruisbron de mockup-units schuin van boven met geluid aangestraald.

De resultaten van de tussentijdse metingen waren succesvol waarbij de vereiste geluidwering en hoge geluidisolatiewaarden (tot ca. 40 dB) van gevels en daken zijn behaald. De units worden nu definitief gebouwd en binnenkort geplaatst op Schiphol Rijk.

Opdrachtgever
Schiphol &
Stad
Amsterdam
Land
Nederland