Dagcursus Fire safety engineering

Prijs
€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

De cursus geeft inzicht in de methodes die worden gebruikt om brandveiligheid aan te tonen en is afgestemd op het nieuwe Bouwbesluit 2012. Door oefening tijdens de cursus leert u uzelf kritische vragen te stellen over brandveiligheid.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor een ieder die betrokken is bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren/exploiteren zoals architectenbureaus, installatie adviesbureaus, projectontwikkelaars, installateurs, aannemer- bedrijven, woningbouwcoöperaties en aanverwante bedrijven/instellingen. De cursus is ook zeker geschikt voor toetsende instanties zoals brandweer, gemeenten en provincies.

Docenten

De cursus wordt gegeven door adviseurs van Peutz inzake brandveiligheid, de heren ir. J.F. Wijnia (Jaap) en ir. A. Keuning (Arjen).

Dagprogramma

9:00 uur Ontvangst met koffie en thee

9:30 uur Veiligheidsdenken

 • Wat is brand en wat is veiligheid?
 • Regelgeving conceptueel

11:00 uur Branduitbreiding

 • Hoe ontwikkelt zich een brand?
 • Branduitbreiding
 • Branddoorslag
 • Brandoverslag
 • Zelf oefenen met beoordelingstechnieken
 • Brandoverslagberekeningen

12:30 uur Lunchpauze

13:30 uur Rookverspreiding en ontvluchting

 • Hoe gedraagt zich de rook?
 • Rookontwikkeling
 • Rookverspreiding
 • Wat is van belang voor een veilige ontvluchting?
 • Ontruimingsscenario’s
 • Herkennen van bottlenecks in vluchtroutes
 • Zelf oefenen met beoordelingstechnieken
 • Ontvluchting
 • Opvang- en doorstroomcapaciteit volgens Regeling Bouwbesluit 2012
 • Opvang- en doorstroomcapaciteit volgens NEN 6089 (2011)
 • Ontvluchtingsimulatie
 • Rookverspreidingsberekeningen
 • Vultijd berekening (rooklaagdikte)
 • Kennismaking met CFD
 • Brandoverslagberekeningen

15:15 uur Omgaan met brandveiligheid

 • Brandveiligheid in de diverse fases van schetsontwerp tot sloop
 • Consequenties van ontwerpwijzigingen voor de brandveiligheid

16:00 uur Vragenronde, discussie en afsluiting

16:15 uur Hapje en drankje

Locatie en prijs

De cursus vindt plaats in de conferentieruimte van Peutz bv aan de Paletsingel 2 te Zoetermeer. De prijs van deze dagcursus bedraagt € 525,- (excl. BTW) inclusief cursusmateriaal, koffie en thee en lunch.

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Aanmelden en informatie

Aanmelden voor de cursus kan door invulling van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met de heer Jaap Wijnia, tel 079 - 347 03 83, per e-mail j.wijnia [at] peutz.nl of de heer Arjen Keuning, 079 - 347 03 42, per e-mail a.keuning [at] peutz.nl

Disclaimer

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.