Dagcursus Fire safety engineering

Prijs
€ 750,00 (ex btw)
Locatie
Inhouse / locaties volgen

Cursusprogramma

De cursus geeft inzicht in de fenomenen die bij brand aan de orde zijn. Ook wordt ingegaan op de methodes die worden gebruikt om de effecten van een brand te tonen. Daarbij wordt concreet ingegaan op de fenomenen die optreden tijdens (het ontstaan van) een brand en mogelijke maatregelen om de gevolgen te beperken. Door oefening tijdens de cursus leert u uzelf kritische vragen te stellen over brandveiligheid. Aansluitend wordt ingegaan op de wijze waarop in de regelgeving de verschillende verschijnselen zijn vastgelegd in eisen en voorwaarden.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor een ieder die betrokken is bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren/exploiteren zoals architectenbureaus, installatie adviesbureaus, projectontwikkelaars, installateurs, aannemer- bedrijven, woningbouwcoöperaties en aanverwante bedrijven/instellingen. De cursus is ook zeker geschikt voor toetsende instanties zoals brandweer, gemeenten en provincies.

Docenten

De cursus wordt gegeven door ir. j.f. wijnia (jaap) en ir. D. Ruytenbeek (Danny)

Dagprogramma

9:00 uur Ontvangst met koffie en thee

9:30 uur Veiligheidsdenken

 • Wat is brand en wat is veiligheid?
 • Regelgeving conceptueel

11:00 uur Branduitbreiding

 • Hoe ontwikkelt zich een brand?
 • Branduitbreiding
 • Branddoorslag
 • Brandoverslag
 • Zelf oefenen met beoordelingstechnieken
 • Brandoverslagberekeningen

12:30 uur Lunchpauze

13:30 uur Rookverspreiding en ontvluchting

 • Hoe gedraagt zich de rook?
 • Rookontwikkeling
 • Rookverspreiding
 • Wat is van belang voor een veilige ontvluchting?
 • Ontruimingsscenario’s
 • Herkennen van bottlenecks in vluchtroutes
 • Zelf oefenen met beoordelingstechnieken
 • Ontvluchting
 • Ontvluchtingsimulatie
 • Rookverspreidingsberekeningen
 • Vultijd berekening (rooklaagdikte)
 • Kennismaking met CFD
 • Brandoverslagberekeningen

15:15 uur Omgaan met brandveiligheid

 • Brandveiligheid in de diverse fases van schetsontwerp tot sloop
 • Consequenties van ontwerpwijzigingen voor de brandveiligheid

16:00 uur Vragenronde, discussie en afsluiting

16:15 uur Hapje en drankje

Locatie en prijs

De cursus vindt plaats op verschillende locaties in het land. Nadere informatie is te verkrijgen bij D. van der Heijden (Diana). De cursus kost € 750 per deelnemer.

Wij kunnen u bij aanmelding van meerdere personen van dezelfde organisatie voor een cursus een korting aanbieden van 20% op de tweede en eventueel volgende aanmelding.

Aanmelden en informatie

Aanmelden voor de cursus kan via een aanmeldingsformulier. Voor vragen over de cursus en mogelijkheden voor een in-company cursus, kunt u contact opnemen met Diana van der Heijden, tel 085 8228 700, of per e-mail aan jaap wijnia: j.wijnia [at] peutz.nl

Disclaimer

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.