Corona en ventilatie in scholen

18-08-2020

In het onderwijs bestaan zorgen over de ventilatie in schoolgebouwen. Veel docenten denken dat coronabesmetting kan ontstaan door aerosolen (kleine ademdruppeltjes) in afgesloten ruimtes. Is deze vrees gegrond en welke aanpak is het beste voor uw school?

Aerosolen en COVID-19

Volgens het RIVM is nog onduidelijk of aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van corona. Het RIVM heeft aangegeven dat de huidige ventilatie-normen uit het Bouwbesluit voldoende zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze ervaring is dat in scholen lang niet altijd aan de wettelijke normen voor ventilatie wordt voldaan. Het is verstandig om te laten controleren of de ventilatie in uw gebouw toereikend is.

Controleer de ventilatie op school

Gisteren is bekend geworden dat de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een landelijk coördinatieteam voor ventilatie in scholen heeft opgericht (LCVS). Dit landelijk coördinatieteam moet scholen gaan helpen de ventilatie op orde te krijgen. In de kamerbrief van 17 augustus 2020 schrijft minister Slob onder meer: "Het advies aan scholen is - voor zover dat nog niet gedaan is - hun ventilatie te controleren op de daarvoor geldende eisen." Hiervoor is samen met de PO-raad en de VO-raad een handleiding gepubliceerd (deze kunt u hier downloaden). In die handleiding wordt onder meer geadviseerd in kaart te brengen in hoeverre schoolgebouwen aan het Bouwbesluit voldoen.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij het controleren van de ventilatie op uw school? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Wij zijn een onafhankelijk bureau, wij verkopen geen ventilatiesystemen. Wij verschaffen u wèl snel helderheid of uw school aan de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit voldoet en zo niet, welke maatregelen u kunt nemen om een goede luchtkwaliteit te realiseren.