Nedpho-Koepel, Gerardus Majellakerk Amsterdam

In september 2012 is het Nederlands Philharmonisch Orkest verhuist van de Beurs van Berlage naar de Gerardus Majellakerk in Amsterdam Oost. De naam van de kerk is bij de inhuizing veranderd in “De NedPho-Koepel”. Deze naam heeft mede betrekking op het plafond van de ruimte, want het rijksmonument uit 1925 is een echte koepelkerk, naar Byzantijns voorbeeld.

Tussen 2010 en 2012 is er intensief gewerkt aan ontwerp en realisatie om het gebouw geschikt te maken als thuisbasis van het orkest. Met name het akoestische ontwerp van de centrale orkestrepetitieruimte, inclusief ruim 200 stoelen voor luisteraars, was voor Peutz BV een uitdagend en inspirerend onderdeel van het project. Het combineren van een optimale ruimte-akoestiek voor het orkest en de wensen van Monumentenzorg is, samenwerkend met Architectenbureau Van Stigt en Zaanen Spanjers Architecten en opdrachtgever Stadsherstel NV uitstekend geslaagd.

De centrale repetitieruimte vormt het hart van het gebouw.

Om deze 12.000 m3 te veranderen in een orkestrepetitiezaal is met behulp van zowel een 1:16 schaalmodel als een rekenmodel onderzocht welke voorzieningen nodig zijn om optimale ruimteakoestische condities te realiseren voor het orkest én de 200 stoelen voor luisteraars.

Schaalmodel 1:16

Daarbij is de nagalmtijd middels 650 m2 breedbandige (maar nauwelijks zichtbare) absorptie van ca. 7 s teruggebracht naar 1,9 s en zorgen twee lagen reflectoren voor een gelijkmatige spreiding van de energie in tijd en ruimte. Monumentenzorg was erg kien op een zo vrij mogelijk zicht van de koepel. Met voornoemde voorzieningen is dat dermate goed gelukt, dat het uitblijven van een echo eigenlijk elke keer weer verrast terwijl er visueel zo'n duidelijke koepel aanwezig is.

In de zaal is een nieuwe klimaatinstallatie aangebracht. De toevoer is geïntegreerd in de vloer, zowel op het podium als in het publieksvlak. De luchafvoer zit verhuld in de licht verdikte achterwand. Door een uitgekiende combinatie van geluiddempers kon de regeltechniek geminimaliseerd worden en bedraagt het achtergrondgeluidniveau van de klimaatinstallatie slechts 20 dB(A).

Opdrachtgever
Stadsherstel Amsterdam NV i.s.m. Nederlands Philharmonisch Orkest
Stad
Amsterdam