Nieuwe accreditatie ventilatietoestellen

19-04-2023

Het Laboratorium voor Bouwfysica van Peutz heeft een accreditatie toegekend gekregen voor het verrichten van metingen aan ventilatietoestellen met warmteterugwinning conform de Europese norm EN 13141-7. Deze metingen hebben onder meer betrekking op het energetisch rendement van het toestel. Binnen de energietransitie is het belangrijk om prestatie-eigenschappen van producten eenduidig en betrouwbaar te bepalen. Deze opstelling draagt daar een steentje aan bij.

 

.Piet Schokkenbroek, hoofd laboratorium: “Vanuit technisch perspectief is het best een uitdaging om het grote aantal parameters uit de norm te conditioneren zoals, luchthoeveelheden, temperaturen, relatieve vochtigheid en drukverschillen over het toestel. Onze onderzoeksopstelling is specifiek gemaakt voor deze testen, en de meetapparatuur en software die we gebruiken voor dataverwerking zijn door onszelf ontwikkeld om snel en efficiënt te kunnen werken.”

Casper Esmeijer, verantwoordelijk directielid: “We doen deze metingen al langer, vaak in het kader van R&D trajecten van onze klanten. Ik ben heel blij met deze erkenning, want daardoor zijn de resultaten die deze onderzoeken opleveren door onze klanten in heel Europa te gebruiken, bijvoorbeeld ten behoeve van CE-markering of productregistratie in nationale databases.”

.Om wat voor toestellen gaat het?

Mechanische ventilatietoestellen met warmterugwinning – ook wel bekend als balansventilatie of “systeem D” – worden op grote schaal toegepast in de woningbouw om zo energiezuinig mogelijk de benodigde ventilatie tot stand te brengen. Omdat deze systemen altijd voorzien zijn van filters, biedt de toepassing van zo’n ventilatietoestel met warmteterugwinning een grote zekerheid voor een goede luchtkwaliteit in de woning. De verwachting is dat in de toekomst vanuit Europa de eisen aan de energetische prestatie van deze toestellen worden aangescherpt. Hiervoor zijn nu al prestatiekenmerken beschikbaar zoals het Specifiek Energiegebruik SEC en het Specifiek Ingangsvermogen SPI uit de Europese verordeningen 1253/2014 en 1254/2014.

Wat doen wij?

In het Laboratorium voor Bouwfysica doen wij al decennialang onderzoek naar ventilatiesystemen. Denk daarbij aan het bepalen van de druk-debiet relatie van toe- en afvoervoorzieningen, en het inblaaspatroon en thermisch comfort in relatie tot een specifiek ventilatiesysteem. In ons Laboratorium voor Akoestiek kunnen we metingen uitvoeren van het geluidvermogen van deze ventilatietoestellen.

RVA Testen

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan gerust contact op met uw adviseur of bel of mail naar Piet Schokkenbroek, 085- 8228 626 of p.schokkenbroek [at] peutz.nl