Europoort Terminal

foto
European Bulk Services BV

Bij de Europoort Terminal van European Bulk Services (EBS) wordt op jaarbasis circa 1 miljoen ton aan agribulkgoederen zoals granen en oliehoudende zaden op- en overgeslagen. Deze bulkgoederen worden onder meer via zeeschepen aangevoerd, naar silo's en bunkers getransporteerd of overgeslagen naar binnenvaartschepen en trein. Bij EBS nemen met name de aandrijvingen van de transportbanden en de elevatoren van het interne transportsysteem een belangrijk deel van het energiegebruik voor hun rekening.

Energie-audit

In het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is een energie audit uitgevoerd waarbij het totale energiegebruik van de Europoort Terminal van European Bulk Services BV in kaart is gebracht en maatregelen ter reductie van het energiegebruik zijn onderzocht.

Grote ondernemingen waaronder ook EBS zijn in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive sinds 2015 verplicht om elke vier jaar een energie audit uit te voeren. Een energie audit betreft een uitgebreid energiebesparingsonderzoek waarbij het totale energiegebruik en de onderliggende energiestromen inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij wordt ook het woon-werk en zakelijk verkeer meegenomen. Aan de hand van de energiegebruiken worden per onderdeel de totale CO2-emissies berekend. Onderzoek naar energiebesparende maatregelen vormt eveneens onderdeel van een energie audit. Door een efficiëntere wijze van op- en overslag en maatregelen aan de verlichting wordt het energiegebruik bij EBS gereduceerd.

 

Opdrachtgever
European Bulk Services BV
Stad
Rotterdam
Land
Nederland