Peutz ondertekent op vastgoedbeurs PROVADA Paris Proof Commitment

12-06-2024

11 marktpartijen uit de bouw- en vastgoedsector hebben vandaag het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council (DGBC) ondertekend. In totaal hebben nu 125 bedrijven uit de sector zich daarmee verbonden aan ambitieuze doelstellingen om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en de CO₂-emissies terug te brengen. Zij vormen daarmee inmiddels een grote beweging waar de markt niet omheen kan en die blijft groeien. De lancering van het juridische document, de Paris Proof allonge, draagt hieraan bij. 

De 11 nieuwe ondertekenaars van het Paris Proof Commitment zijn Brink, De Duurzame Adviseurs – Censo, DuurzaamheidsCertificering, Edmond de Rothschild, Envalue, FD Architecten, INBO, Klop Beheer, Peutz, Sweco en W4Y. De partijen zetten hun handtekening tijdens het centraal ondertekenmoment op het Paris Proof Plein op vastgoedbeurs PROVADA. 

Ondertekening van het Paris Proof Commitment op vastgoedbeurs PROVADA
Fotograaf: Roos Trommelen

Knelpunt split-incentive 

Naast de ondertekening was er ook de presentatie van de Paris Proof allonge. Dit is een toevoeging op lopende huurovereenkomsten, waarin verhuurder en huurder afspraken maken over gezamenlijke duurzaamheidsambities. Bij een huurpand is bij verduurzaming vaak sprake van een split-incentive. De verhuurder investeert, terwijl de huurder daardoor minder energie gebruikt en dus profiteert. De allonge is opgesteld door de DGBC-werkgroep Juridische Zaken om verhuurders en huurders te helpen om in gesprek te gaan over duurzaamheidsmaatregelen en er afspraken over te maken. 

Uitnodiging aan de markt  

In deze werkgroep hebben deskundigen uit diverse organisaties plaats. Een van de makers is Marije Overwater, advocaat vastgoed bij advocatenkantoor DLA Piper. “Bij vastgoed zijn vaak twee partijen betrokken: een huurder en een verhuurder. Voor verduurzaming is een gezamenlijke inspanning nodig. Dus wat spreek je af? De eigenaar moet maatregelen nemen, bijvoorbeeld isoleren, en de huurder moet de ramen dichtlaten als het koud is. En wie profiteert er van een lagere energierekening? Dit soort zaken leg je vast met de allonge. Deze allonge is een suggestie en een uitnodiging aan de markt om hiermee aan de slag te gaan.” Overwater hoopt dat marktpartijen op die uitnodiging ingaan. “Paris Proof is niet voor partijen die verduurzamen omdat het moet. Het is bovenwettelijk. Dan is het toch mooi als zij die duurzame ambitie ook willen vastleggen. Hoe ver ze daarin gaan, daar ben ik benieuwd naar.”

Groeiende vraag naar Paris Proof-gebouwen

Met 125 ondertekenaars van het commitment is Paris Proof een grote beweging geworden en de allonge sluit daar helemaal bij aan. Martin Mooij, programmamanager Paris Proof bij DGBC, legt uit: “We zien dat er door het Paris Proof Commitment een steeds grotere vraag ontstaat naar Paris Proof-gebouwen. Huurders willen hierover afspraken maken met de verhuurder en andersom. De tijd van vrijblijvendheid en ‘we zien wel’ is op dit punt voorbij. Vooral grote eindgebruikers leggen vaak eisen op tafel, zodat zij Paris Proof kunnen zijn. Dat hoort ook bij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ESG-doelen. Met de allonge helpen wij partijen om aan hun commitment te kunnen voldoen.”

Wat houdt het Paris Proof Commitment in?

De organisaties die zich verbinden aan het Paris Proof Commitment gaan vanuit hun eigen rol vastgoed versneld verduurzamen door ingrijpend te renoveren, door te meten op werkelijk verbruik en de partijen om zich heen in beweging te krijgen. Het Paris Proof Commitment is open voor iedereen met de ambitie om met de eigen organisatie concreet aan de slag te gaan. Onderdeel daarvan zijn transparantie over het eigen energiegebruik en CO₂-emissies; het opstellen van routekaarten naar Paris Proof; het monitoren en rapporteren van de voortgang en het promoten van Paris Proof naar klanten, partners en sector.