A1/A6

foto
Rijkswaterstaat

Bouwcombinatie SAAone voert, in opdracht van Rijkswaterstaat, het project A1/A6 Diemen - Almere Havendreef uit. Dit project is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere. De weguitbreiding is nodig om de regio bereikbaar te houden.

De weguitbreiding van de A1/A6 vindt plaats over een afstand van 20 kilometer, waarbij tussen Diemen en Almere het traject voorzien wordt van 2x5 of 2x4 rijstroken. Op het gehele traject A1/A6 komt een wisselbaan van twee rijstroken. Onderdeel van het project zijn daarnaast onder andere de bouw van een tweede Hollandse Brug, een nieuwe verbindingsboog over het Amsterdam-Rijnkanaal en het breedste aquaduct van Europa onder de Vecht door. Het project voorziet in ca. 8,5 kilometer geluidschermen om de geluidhinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Geluidgrenswaarden

Peutz adviseert de aannemerscombinatie SAAone op het gebied van geluid. In de ontwerp- en uitvoeringsfase begeleidt Peutz de aannemerscombinatie bij allerhande ontwerpwijzigingen en –optimalisaties, waarbij bewaakt wordt dat aan de geluidgrenswaarden voldaan blijft worden.

Zie ook het artikel Noise prediction of a steel-concrete railway bridge using a FEM, Euronoise 2015.

Opdrachtgever
SAAone EPCM Bouwcombinatie V.O.F. (VolkerWessels, Boskalis, HOCHTIEF en DIF)
Stad
Diemen, Muiden, Muiderberg, Almere
Land
Nederland