ASML

Geluid naar de omgeving en op de arbeidsplaats

Voor de uitbreidingen van de vestiging van ASML te Veldhoven is Peutz betrokken bij de bewaking van de kwaliteit van de woonomgeving. Bij de wijziging van het bestemmingsplan zijn de onderzoeken geluid in de omgeving en luchtkwaliteit door ons opgesteld. Hierbij is de geluidzone in het kader van de Wet geluidhinder uitgebreid. Voor het geluid op de arbeidsplaats zijn adviezen gegeven voor meerdere werkplekken. Hierbij is zowel gekeken naar de kans op gehoorbeschadiging als de hinder door geluidniveaus, waardoor het concentratievermogen van de werknemers wordt beïnvloed.

Luchtkwaliteit

Bij ASML is ruimte schaars. Daarom worden kantoren en cleanrooms soms dicht bij grote installaties gebouwd. Peutz is nauw betrokken bij de bewaking van de kwaliteit van de werkomgeving in de nieuwe kantoren en cleanrooms van ASML. Het afgelopen jaar is de invloed van warme rookgassen van aggregaten onderzocht in onze windtunnel. Ook kortsluiting tussen de in- en uitlaatroosters van de ventilatiesystemen is beoordeeld met windtunnelonderzoek. Met een CFD-model is de invloed van nieuwe koeltorens op de prestaties van de bestaande koelingen in beeld gebracht.

Opdrachtgever
ASML
Stad
Veldhoven
Land
Nederland