Cosun Beet Company

Peutz adviseert inzake vergunning- en ruimtelijke ordeningsprocedures, waarbij ook diverse technische onderzoeken worden uitgevoerd, zoals geluid naar de omgeving, emissies naar de lucht, water en bodem en externe veiligheid.

Cosun Beet Company heeft twee suikerfabrieken in Nederland. Deze kenmerken zich door talrijke en omvangrijke buiten opgestelde installaties met een wezenlijke geluidemissie. Daarnaast is sprake van vele verkeersactiviteiten op het eigen terrein voor de aanvoer van bieten - met name tijdens de suikerbietencampagne van september tot januari - en de afvoer van gereed product.

In de loop van de jaren zijn bij de suikerfabrieken ingrijpende saneringsoperaties betreffende de geluidemissie naar de nabijgelegen woonomgeving doorgevoerd, mede om geluidruimte te creëren voor nieuwbouw en uitbreidingen. Geluidreducerende voorzieningen daartoe zijn gedimensioneerd. Mede vanwege concentratie van de suikerproductie naar twee fabrieken zijn in de afgelopen jaren grootschalige veranderingen doorgevoerd die qua geluid- en overige milieuconsequenties zijn begeleid.

Naast technisch-inhoudelijk advieswerk is ook beleidsmatige ondersteuning verleend bij vergunningprocedures. Ook zijn onderzoeken verricht naar geluid op de arbeidsplaats. Diverse trillingonderzoeken zijn uitgevoerd, onder andere voor de opstelling van grootschalige installaties.

Ook voor de specialiteitenfabriek in Puttershoek en de suikeropslag in Zevenbergen zijn diverse adviezen uitgebracht.

Opdrachtgever
Cosun Beet Company
Stad
Dinteloord, Vierverlaten, Puttershoek, Zevenbergen
Land
Nederland