Het Oceaanhuis te Rotterdam

Projectomschrijving Oceaanhuis Rotterdam

Ter hoogte van de Westzeedijk en de 2e Ijzerstraat te Rotterdam zijn in het monumentale Oceaanhuis een aantal woningen gerealiseerd. In het pand, dat omstreeks 1909 is gebouwd, is omstreeks 16.000 m2 aan woonoppervlak gerealiseerd.

Het project omvat :

  • 162 appartementen en loftwoningen in het bestaande gebouw
  • 22 nieuwbouwappartementen bovenop de bestaande constructie
  • parkeerkelder

De bestaande drie lagen van het gebouw kenmerken zich door de industriële bouwstijl, en grote raampartijen die kenmerkend zijn voor bouwwerken uit de vroege 20e eeuw. Het behouden van dit industriële karakter was een belangrijk uitgangspunt tijdens het renovatieproces. Een aantal ruimten in het gebouw zijn monumentaal beschermd, en zijn dan ook in stand gehouden ten tijde van de renovatie, zo hebben de entree aan het Heiman Dullaertplein, de Tudorzaal, de Julianazaal en de kantine een monumentale status. Ook de binnentuin is behouden, weliswaar nu als zijnde een overdekt atrium.

Atrium

Rol van Peutz

Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering zijn wij als integraal adviseur bouwfysica en akoestiek bij het project betrokken. We hebben onder andere berekeningen en onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot ruimteakoestiek, geluidwering gevel, daglicht, ventilatie en spuiventilatie.

Onze uitdaging was het hoge akoestische- en bouwfysiche ambitieniveau in het bestaande gebouw. Daarin zijn we geslaagd wat resulteerde in hoge interne luchtgeluid¬isolaties en hoge geluidwering voor het geluid vanaf de Westzeedijk. Tijdens de realisatie hebben we bij een modelwoning geluidsmetingen verricht om het eindresultaat te monitoren. De tweede uitdaging was daglicht en spuiventilatie bij woningen die direct aan het atrium grenzen. Ook daarin zijn we geslaagd en voldoet het aan de vigerende functionele eisen en regelgeving.

Opdrachtgever
Waterford Investments & Vervat Vastgoed
Stad
Rotterdam
Land
Nederland